Výroční zpráva BIS za rok 2020 v bodech

Včera zveřejněná výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2020: hlavní témata – Rusko, Čína, dezinformace, muslimové.

Mezi hlavní témata loňského roku podle civilní kontrarozvědky patřily dezinformace, Dukovany a vliv Číny a Ruska. BIS ale upozorňuje i na to, že značným problémem pro bezpečnost začínají být lidé, kteří se radikalizují.

Dezinfoscéna

⚔ Pandemie podle zprávy zvedla vlnu negativních reakcí vůči protiepidemickým opatřením, která vedla ke zformování anti-covid hnutí, jež zpochybňuje jak opatření, tak i závažnost onemocnění covidem-19. BIS hned zkraje svého dokumentu upozorňuje na to, že v tématu epidemie se potkali nespokojení občané s představiteli dezinformační scény.

⚔ Falešné zprávy kvůli tomu loni začaly zasahovat větší část veřejnosti, než bývalo obvyklé. „Realita protiepidemických opatření posunula související dezinformace a konspirace blíže i k té části veřejnosti, která se za normálních okolností vyhýbá tématům tradičně náchylným k manipulaci.“

⚔ Tematické zaměření dezinformační produkce je dlouhodobě zcela v souladu se zájmy Ruské federace,“ udává BIS a doplňuje: „Jedná se o kontinuální kritiku politického uspořádání a politické reprezentace, členství v EU a NATO, kritiku fungování těchto organizací a diskreditaci obecných liberálně demokratických hodnot.“

⚔ Ve zprávě BIS popisuje, jak vypadají nejaktivnější dezinformátoři – „Jde o lidi silně motivované svým přesvědčením, kteří sympatizují s autoritářskými mocnostmi nebo jejich představiteli a jsou přesvědčení, že dělají osvětu společnosti zaslepené „mainstreamovým či oficiálním výkladem událostí“.

„Lidé šířící dezinformace se sice považují za moderní disidenty utlačované majoritní společností, ale paradoxně jsou to zejména tito jedinci, kteří vědomě i nevědomě přispívají k prosazování zájmů cizí moci, a to na úkor strategických zájmů České republiky.“ 

⚔ Jejich činnost podrývá důvěru lidí ve stát a ztěžuje předávání důležitých informací a témat veřejnosti. Část z nich je navíc v této práci motivována hlavně penězi z reklam nebo od sponzorů. 

„Lidé šířící dezinformace se sice považují za moderní disidenty utlačované majoritní společností, ale paradoxně jsou to zejména tito jedinci, kteří vědomě i nevědomě přispívají k prosazování zájmů cizí moci, v neprospěch ČR.“ (foto HlídacíPes)

Ruské a čínské aktivity na našem území

⚔ Za hrozbu civilní kontrarozvědka označila snahy ovlivnit přípravu tendru na dostavbu JE Dukovany

⚔ „BIS v této souvislosti zaznamenala snahu získávat interní informace z prostředí české státní správy a subjektů zapojených do přípravy projektu. Zároveň pokračovaly aktivity, které měly za cíl ovlivnit mediální prostor a rovněž osoby s klíčovým vlivem na rozhodování. Nejednalo se o cestu běžného lobbingu, ale naopak byla evidentní snaha zakrýt původ informací objevujících se v médiích, k čemuž byly využívány zdánlivě nezávislé osoby.“

Sami asi můžete vygooglit, kdo v posledním roce vystupoval pro ruskou nebo čínskou účast v tendru. Jeden možná překvapivý příklad za všechny. A samozřejmě především double ministr Havlíček.

⚔ Podle BIS musely ruské tajné služby omezit v roce 2020 kvůli covidu svůj pohyb, zákonitě tak bylo méně příležitostí navazovat kontakty ve třech typických zpravodajských odvětvích – politice, akademické sféře a obchodu.

⚔ „O to více se zvyšoval ruský zájem o kontakty na české proruské a protisystémové entity a snaha o maximální využití omezených příležitostí pro budování kontaktů v regionech v rámci vojensko-memoračních akcí.“

⚔ Vedle Ruska zmiňuje zpráva také Čínu s tím, že představuje „rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu“. Problémem je podle BIS to, že agentem může být téměř jakýkoliv občan Číny v tuzemsku.

⚔ „Dle platné legislativy musí každá organizace i občan podporovat, napomáhat a podílet se na národní zpravodajské činnosti,“ vysvětluje BIS.

⚔ Nejaktivnější byla podle ní Čína v oblasti politické a vědecko-technické. Za zásadní však civilní kontrarozvědka považuje působení čínských zpravodajců v akademické sféře. 

⚔ Pro následující období BIS předpokládá, že mezi hrozby s narůstajícím rizikem pro bezpečnostní zájmy země budou patřit zejména aktivity ohrožující demokratické základy právního státu. Dalším z témat, jejichž význam podle tajné služby dále poroste, bude také bezpečnost kyberprostoru a stále asertivnější chování Číny, které se projevuje i v tuzemsku.

Čeští radikálové

⚔ Civilní kontrarozvědka také připomíná, že pandemie potvrdila výraznou proměnu české extremistické scény.

⚔ „Významnějším problémem se naopak stávají ad hoc tematicky zaměřené skupiny či radikalizovaní jedinci, u nichž není důležitá propracovanější soustava postojů a hodnot, ale pouze negativní, často iracionální postoj vůči určitému fenoménu.“ 

⚔ Problémem u takových lidí podle BIS bývá, že kvůli své neprovázanosti s extremistickou scénou unikají pozornosti bezpečnostních složek a v budoucnu by mohli spáchat i útok. „Prozatím se činnost takovýchto lidí v České republice soustředila na méně závažné kriminální činy, ale zkušenosti ze zahraničí naznačují, že se mohou stát pachateli činů násilných, či dokonce páchat teroristické útoky.

Muslimové.

⚔ Zpráva zmiňuje, že se i letos potvrdil „umírněný“ charakter české muslimské komunity, který se podle BIS ukázal i v přístupu oficiálních organizací k dodržování koronavirových opatření.

⚔ To podle zprávy vedlo k přesunu komunity do kybernetického prostředí a na sociální sítě. „Ty jsou často užívaným kanálem k šíření islamistické radikalizace a konspiračních teorií, nicméně BIS nezískala informace o tom, že by reálné riziko radikalizace českých muslimů prostřednictvím sociálních sítí vzrostlo.“ 

Úvodní foto: ředitel BIS Zdeněk Koudelka, Deník.cz

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh