Za Stalina jako za Putina

První vesnice v Německu, do níž za II. světové války vstoupila Stalinova Rudá armáda se jmenovala Nemmersdorf. (21.10. 1944)
Protože ji Němci na čas znovu dobyli zpátky, je tu celkem přesně zdokumentováno, jak taková situace probíhala:


👣 „„Na konci vsi, po levé straně silnice, se nacházel velký hostinec Weisser Krug. Na hospodářském dvoře dál po silnici stál vůz, kde byly čtyři nahé ženy přibity rukama v křížové poloze.“


👣 „Za Weisser Krug směrem na Gumbinnen je náměstí s pomníkem Neznámého vojína. Pak je tu skvělý zájezdní hostinec Roter Krug. Vedle něj, souběžně se silnicí, byla stodola a u každých jejích dvou dveří byla za ruce přibita nahá žena v pozici ukřižovaného Ježíše Krista.“

Civilisté exhumovaní v Nemmesdorfu


👣 „V domech bylo nalezeno 72 žen, včetně dětí, a starého muže ve věku 74 let. Všichni byli mrtví, všichni byli zavražděni bestiálním způsobem, s výjimkou několika těch, kteří měli díry po kulkách.“
👣 „ V jednom pokoji jsme nalezli 84letou ženu, sedící na pohovce, která měla sekerou či lopatou useknutou půlku hlavy. „


👣 „Čtvrtého dne byla těla pohřbena ve dvou jámách. Další den však přijela lékařská komise a hroby musely být znovu otevřeny. Komise jednomyslně konstatovala, že všechny ženy byly znásilněny.“
👣 „Sovětští vojáci také postříleli 50 francouzských a belgických válečných zajatců, kteří tam pracovali v zemědělství. Sověti je pravděpodobně postříleli, aby se zbavili svědků.“


👣 „V Polsku znásilnili „osvoboditelé“ více než 100 000 žen (včetně přeživších koncentrační tábory), stejně tak v Maďarsku a na území bývalé Jugoslávie.“ (na území ČSR se udává počet znásilněných žen v jednotkách tisíc) Zdroj ZDE.


V samotném Německu bylo znásilněno vojáky RA 2 000 000 žen.
Nemalá část všech obětí byla však znásilněna opakovaně.
Jaká psychická traumata, ovlivňující zbytek života, si tyto ženou nesou, mistrně zpracoval snímek z jugoslávské války jménem Grbavica, nebo přímo z válečného Německa film Žena v Berlíně

Zdroj ZDE.


🏇 Několik k textu na závěr: Stalinova totalita byla ve způsobu prosazování vlastních hodnot s malými odchylkami – úplně stejná jako nacistická.
Ostatně počet civilních obětí války na území SSSR se odhaduje na cca 15 miliónů, necelá třetina však nebyla přímo zavražděna, ale zemřela na válečné útrapy (hlad, vyčerpání nemoci).
Tedy cca 11 miliónů za 4 roky okupace. Sověti zabili cca 1.3 miliónu německých civilistů za 7 měsíců…
Zatímco Německo už je dnes úplně jinde a třeba Ukrajina mentálním nastavením taky, ruské impérium nejenže si tyto způsoby uchovalo (Buča, Irpiň, Mariupol, …), ale Putin je ve svých poddaných znovu rozdmýchává a následně utužuje.

Buča 2022. „Osvobozování“ Ukrajiny od údajného nacismu. Neliší se od způsobů uplatňovaných před 80 lety.


A co hůř, tehdejší Stalinovi vojáci se (sice nepřípustně) alespoň mstili za nacistická zvěrstva, ti dnešní se Ukrajincům nemají mstít za co a dělají to z pouhé zvířecí nenávisti.
Rusko je peklo na v tažení na západ.

Zdroj ZDE.


📌Všechny tyto informace je dnes v Rusku zakázáno jakkoli zveřejňovat a autorům (i takto ze sociálních sítí) hrozí několikaletá vězení …

Další zdroje: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

(Úvodní obrázek: dva vojáci Rudé armády nahání už po válce ženu před hlavním nádražím v Lipsku.)

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh