Ruská ruleta

Nemoc Covid (nikoli jen pouhá pozitivita) má smrtnost mezi 1 – 2 %, dle odolnosti zdravotnického systému, složení a proočkovanosti populace.

Staří a lidé s komorbiditami, mají těžký průběh častěji a před variantou Delta se dalo říci, že dokonce výrazně častěji.

Ovšem již před Deltou těžký průběh a smrt postihla stovky mladých lidí a s jejím nástupem a odlišnostmi, které výskyt této mutace provází, už jdou těžké průběhy i úmrtí lidí v produktivním věku do tisíců.

Chápu argument, že existuje i mnoho jiných závažných chorob, ale u Covidu jsou navíc dvě proměnné: vysoká nakažlivost (nesrovnatelná s chřipkou např.) a snadná dosažitelnost na těžké průběhy a úmrtí dostupné vakcíny.

My, zdravotníci, jsme celou Deltu zveřejňovali mediální výstupy a statusy, v nichž tvrdíme napříč celou republikou zhruba toto: „Tahle vlna je jiná než ty předchozí, umírají nám tu často i zdraví padesátníci, šedesátníci … přitom máme na Deltu vakcínu.“

Já myslím, že z té menšiny, která očkování tvrdošíjně odmítá (kontraindikace vyjímaje) nám skoro nikdo nevěřil. Protože jestli umřou třeba čtyři tisíce mladých a zdravých lidí, v počtu 10 miliónů se to rozpustí a ti mrtví nejsou tak očích, je jich prostě málo.

Proto se v zemi mezi odpírajícími očkování (a pod dojmem mediálních manipulací) ustálil názor, který odporuje naší, zdravotnické zkušenosti: „Jsem mladý, zdravý, dbám o sebe i o zdravý životní styl, mě se Covid týkat nemůže.“

Pravda je taková, že Covid je jako ruská ruleta, NIKDO nemůže vědět, jak právě jeho setne jak dopadne. Mládí, zdraví, životní styl jsou jen parametry, které významně snižují počet pravděpodobnosti.

Ale jestli na tuto infekční nemoc umřelo +/- 40 tisíc lidí (protože po deseti dnech pacient je brán jako bezinfekční, ač je třeba stále zaintubován – nám takto umřela pacientka na přelomu roku po Covidu prodělaném v říjnu), tak bych měl počítat s určitou pravděpodobností, že i já můžu Covid dostat.

Pak by třeba v průzkumech nevycházelo, že očkovaní zároveň i významně více dodržují protiepidemická opatření a naopak.

Tudíž by logickým výstupem takového uvažování, „ač jsem mladý, žiju zdravě a nemám metrák“, mělo být: i přes to, se dám pro jistotu očkovat.

Jasně, vakcíny chrání na krátkou dobu a mají (stejně jako všechny) i vedlejší účinky. Nicméně zkrátka mohly při průchodu Deltou populací zachránit mnoho z těch, kteří místo vakcín, spoléhali výhradně na své tělo a internet.

A to je tragédie.

(Jen dodávám, že se samozřejmě umíralo i na předchozí mutace a dokonce i na Omicron, ale Delta se zatím ukázala jako nejhorší).

Smrt zpěvačky skupiny Asonance Hany Horké, která se Covidem nakazila schválně, „aby už to měla za sebou a mohla normálně žít“, je názornou ukázkou, že Covid je skutečně ruskou ruletou, při níž nikdy nemůžete mít jistotu, že ten jediný náboj v zásobníku nevyjde právě na vás.

Paní Horká byla sympatická žena, která velmi vědomě vyznávala zdravý životní styl a spiritualitu a získala, jak potvrzuje její syn – i kvůli internetovým „odborníkům“ přesvědčení, že nemoc pro ni nemůže být nebezpečná.

Tento pátek se na sociálních sítích radovala, že příznaky nemoci ustoupily… a v neděli zemřela.

Covid nekončí tehdy, kdy si to myslíme my, ale zatím stále platí, že nebezpečný může být až týdny po prodělání.

Myslete na to, protože dne ani hodiny nikdy nevíte a škoda je úplně každého zbytečně zmařeného života.

Screeny z veřejných příspěvků jako ukázka špatného vyhodnocení situace, které bylo pro paní Horkou osudové – ještě jednou zdůrazňuju, většině zdravých a mladých se to nestane, ale ještě stovkám určitě.

Poslední FB status v životě. Všechno se zdálo OK a paní Horká si byla jistá, že „to“ má pod kontrolou. Zemřela v neděli 16. ledna.
Jsem přesvědčen, že kdybychom se znali osobně, že bychom si rozuměli…
S Covidem se ale vyrojilo mnoho věrozvěstů, kteří sledují především vlastní byznys, který je kvůli opatřením ve velké ztrátě a kteří si dokázali získat mediální dosah a pozornost. (Na druhé straně je samozřejmě skupina vládních politiků, kteří zase na pandemii zkoušeli narejžovat peníze – jenže to nemá nic společného s rozhodnutím chránit své zdraví pomocí vakcinace, Prymula a spol sloužili některým jen jako jejich alibi pro strach z vakcíny)
Samozřejmě se vyrojilo i mnoho proponentů ruské dezinformační propagandy, z jejíchž dílen pochází nemalá část Covidlží a dezinformací.
Jak píšu výše, na nedůvěře se i zásadní měrou podíleli i vládní politici, jejich role byla hanebná a měli by za ni nést trestní odpovědnost. Pro jejich lhaní, hamižnost a porušování nařízení, bylo pak pro někoho mnohem snazší uvěřit, že celý Covid je podvod …
… nebo, že ve skutečnosti jde o spiknutí mocných připravit nás o svobodu.
…. paní Horká ještě sdílela rozhovor s panem Vrabelem, jehož skupina monitoruje dezinformace po celém světě a v němž vlastně nepřímo mluví i o situaci v níž se ocitla ona sama…
… ale už začaly převažovat příspěvky, které potvrzovaly výhradně linii popírací skutečnost, totiž, že C 19 je nebezpečný a měli bychom se před ním chránit. V tomto konkrétním případě i čase bylo zjevné, podle křivky nárůstů nemocných a úmrtí, že klasickou chřipku Covid ve všech parametrech válcuje. Ale byla to debata ryze odborná, z níž dokázal každý vybrat ten svůj střípek „pravdy“. Memes s chřipkou byl hojně sdílen i vyvracen – neúspěšně.
Švédsko: střídavě jej jako potvrzení svých tvrzení používají obě strany. Faktem je, že v době naše hlavního lockdownu Švédsko přistoupilo k pandemii lehkovážně, za což se později jejich vrcholní politici národu omluvili a pandemií prošli zejména kvůli osobní disciplinovanosti a dodržování opatření, mnohem lépe než my… O Švédsku a jeho zvládání pandemie jsem psal zde.
… zdůrazňování zbytečnosti opatření byla bohužel mantra právě těch, kteří odmítají očkování. V tom je ten základní rozdíl mezi námi a Švédskem a proto je mylné, když si jej skupina popíračů závažnosti C 19 bere jako vzor. Psal jsem o tom tady.
Profesor Pirk, který měnil plíce jak na běžícím pásu, už měl zvláštní „parlamentnělistové“ názory během migrační krize v roce 2015, selhal i během pandemie s Deltou.
Spiknutí, zločin, vyhlazení a podobně. Doufám, že tohle nevyšumí…
Paní Horká se na podkladě svého zdravého životního stylu, přesvědčí a internetových guru, rozhodla, že „to“ zkusí, ať to má za sebou.
… když vytěsníš skutečnou realitu, jsi si skutečně jist, že tebe se to týkat nemůže
Syn Jan poprvé vysvětluje v diskuzi
Syn Jan podruhé.
Nelze než souhlasit. Berme to jako ale jako rozloučení s člověkem, kterému vsugerovali, že to co vidíte na obrázku není benefit, ale jistota a že proto není třeba se před Covidem chránit. Jistotu nemáme totiž nikdo. R.I.P.

A na úplný závěr, alespoň jeden vyvrácený hoax:

Závažné vedlejší účinky očkování se objevují jen výjimečně. Pokud nastanou, stát má povinnost odškodnit. Aby vznikl na odškodnění nárok, musí být vakcíny schválené EU. To jsou všechny, kterými se v ČR běžně očkuje – a musí být ovšem samozřejmě prokázána souvislost. Výrobci vakcín jsou pak odpovědní za vedlejší účinky a škody, které neočekávali a nespecifikovali v rámci smluvních dohod. Více tady. (Obrázek přes Podané ruce)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh