Snížení důchodů pro komunistické funkcionáře na Slovensku

⚖️ Slovenský parlament dnes rozhodl, že se komunistům sníží jejich výsluhové důchody.
Nebudou se jim do nich započítávat léta, v nichž pracovali přímo pro totalitní režim Československa a jeho represivní aparát.
⚖️ Je to symbolický rozsudek, který přichází se zpožděním desítek let (u nás v ČR ani tohle), ale krokem k vyrovnávání se s vlastní totalitní minulostí a taky jde o narovnávání nenormálních poměrů.
⚖️ Důchody těchto představitelů komunistické represivní moci jsou totiž vysoce nadprůměrné, zatímco důchodové zabezpečení osob, které komunistická moc pronásledovala, je velmi nízké.
Tito lidé totiž za prvé pracovali na podřadných a málo placených profesích, navíc spousta z nich má ještě výpadek na započítávání výše důchodu, kvůli letům stráveným v komunistických věznicích.
🏇 Na fotce je za všechny komunistické pohůnky zobrazen Ladislav Mácha, vyšetřovatel StB, který prokazatelně stál za umlácením pátera Josefa Toufara.
➡ „Pacient byl nahý, protože mám před očima dodnes celé jeho tělo. Viděl jsem, že je pokryto modřinami velikosti tak za polovic dlaně. Na prsou, na břiše, na nohách, na pažích… všade. Neostýchám se použít slova vražda!“
MUDr. František Maurer, vedoucí lékař
➡ „Toufara při výsleších a bití svlékali, polévali studenou vodou, věšeli na hák a bičovali, různě ho dehonestovali a trápili. Fyzicky i psychicky samozřejmě,“ připomíná historik Doležal.
🏇 Ladislav Mácha se dožil 95 let, zajištěn vysokým důchodem a kvalitní péčí českého zdravotnictví a jedním z jeho posledních mediálních výstupů byl rozhovor při němž vzkázal do Čech: “Víte, mám krásně vysokej důchod, tak ať mi to ten bulík Havel platí dál!“
Originál článku čtěte na ihned.cz
🏇 A co my? My jsme se zastavili v nehybnosti časoprostoru a čekáme, na… ?

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh