Když dostaneš ceníky, můžeš začít od píky

Všichni víme, že ceny energií prudce poskočily nahoru. Proč tomu tak je jsem psal tady a tady. Zrovna tak si asi uvědomujeme, že pro nízkopříjmové domácnosti se tato situace může stát tak kritickou, že je přivede do existenčních problémů.

A je bohužel smutnou pravdou, že frustrovaní lidé, zklamaní svou životní situací, do níž se navíc v tomto případě nedostali vlastní vinou, mají tendenci afinity k populistickým a extrémistickým politickým stranám a přestávají považovat demokracii za optimální systém k životu. Důvěra v instituce obecně závisí na individuální kvalitě života.

Čím vyšší kvalita života a lepší výhled do budoucnosti, tím nižší šance pro populisty.

Takže je v zájmu nás všech, aby se politikům povedlo, následky této alarmující situace minimalizovat. Tím spíše, když končící vláda tradičně rozhodla o plošných, nikoli cílených pomocech, čímž se pomůže všem, tedy i těm, kterým se cena za energie nezvedá, za to však málo. A tedy nedostatečně těm domácnostem, kteří pomoc nyní skutečně akutně potřebují.

Jak konkrétně se mohou vysoké ceny projevit v životě nízkopříjmových domácností:

➡️ Vzhledem k tomu, že čtvrtina českých domácností si nemůže dovolit jednorázový výdaj ve výši 12 tisíc korun, dá se předpokládat, že rostoucí ceny energií se výrazně propíšou do české společnosti.

➡️ „Dopady budou dvojí – vysoké desítky tisíc domácností se mohou dostat do extrémních problémů, které budou hrozit ztrátou bydlení či masivním zadlužením. Až u stovek tisíc pak může dojít k tomu, že se reálně propadnou do chudoby.“

➡️ „My ji často počítáme jen z příjmů, ale když vám přes 50 procent z příjmů vezmou náklady na bydlení a zcela základní zajištění potravin, pak může být chudý i člověk s příjmem nad hranou chudoby.“

➡️ „Posílí to základní problém Česka posledních dvaceti let – inflace je koncentrovaná do růstu cen bydlení a potravin, což poškozuje chudší domácnosti, neviditelně to zvyšuje chudobu a příjmové nerovnosti, pokud je počítáme z příjmu nad rámec toho, co domácnost potřebuje, aby vůbec přežila. A tento trend povede k velké nespokojenosti a sociálnímu pnutí. „

➡️ „Ohroženi jsou nízkopříjmoví, protože dávají větší část rozpočtu za bydlení. Jde o více typů: 1) lidé bydlící ve větších nezateplených domech bez možnosti je zefektivnit, 2) důchodci, kterým často zůstal větší byt v přepočtu na členy domácnosti, 3) domácnosti s dětmi, které dnes utrácejí za energie standardní částky, ale nemají prostor v napjatém rozpočtu.“

➡️ „Největší nesmysl je vynulování DPH a příspěvku na OZE. To stojí cca tři miliardy měsíčně a postiženým domácnostem to ani nepomůže, protože dostanou třeba čtyři stovky. Rozdělil bych to na tři fáze záchranného plánu.“

➡️ „Kromě lepší regulace trhu s energiemi je to podle mého názoru třeba změna daňového mixu. Zásadní snížení odvodů a daní nízkopříjmových a částečných úvazků a posílení daní jinde (vysokopříjmoví, některé majetkové daně, daně z alkoholu atd.). Tato situace bude pokračovat a my prostě musíme nechávat více peněz lidem, kteří to potřebují, a nedanit je do chudoby. Jinak to skončí tragicky.“

🏇 … a nejen pro zmíněné domácnosti, ale ve výše zmíněných souvislostech, pro nás všechny.

Obrázek
Cena za kilowatt hodinu energie v evropských státech, v přepočtu na kupní sílu obyvatelstva

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh