Petr Pavel – jízdní řád

Český prezident včera zveřejnil pracovní plán na prvních 100 dní ve funkci.

Je toho více, než stihl jeho předchůdce za celé volební období. Pravděpodobně se mu vše nepodaří, to v reálu ani nejde, nicméně je dobře, že do toho šlape, co to jde.

„Proto jsem připravil plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Po uplynutí této doby
mě budete moci posuzovat podle výsledků, nikoli podle slov a slibů. Mé kroky budou směřovat
k naplnění cílů v osmi oblastech.“

A. Otevírání Hradu veřejnosti

✳ Zahájím proces otevírání Pražského hradu veřejnosti. Bezpečnostní opatření uvolním
v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik.
✳ Zorganizuji kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma
kulturního otevírání Hradu.

B. Transparentní a pravidelná komunikace

✳ Zavedu systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky
k programu prezidenta a připravovaným krokům.
✳ Tým prezidenta postupně rozšířím o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci.
✳ Zahájím modernizaci oficiálních webových stránek prezidenta, aby odpovídaly potřebám současnosti
✳ Připravím komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její
zájem o politiku a naléhavá společenská témata

C. Dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta

✳ Zahájím potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, aby Hrad začal fungovat
jako transparentní instituce, která je tady především pro občany.
✳ Zreviduji procesy a kontrolní mechanismy nastavené mezi Kanceláří prezidenta republiky,
Lesní správou Lány a Správou Pražského hradu. Prověřím, jak jsou vnitřní směrnice
a předpisy funkční.

D. Zvyšování politické kultury v zemi

✳ Vyzvu k pravidelným schůzkám premiéra a předsedu nejsilnější opoziční strany s cílem hledat
společné styčné body.
✳ Svolám první schůzku s cílem nastavit pravidelná setkávání se zástupci koalice a opozice
ohledně podoby důchodové reformy.
✳ Svolám první schůzku vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí s cílem koordinovat
zahraniční politiku

E. 5 Odborné vedení země

✳ Představím transparentní tým poradců prezidenta v oblastech, které považuji za klíčové:
ekonomika, energetika, důchodová reforma, ústavní právo, životní prostředí, sociální politika
a vzdělávání. Budu se s nimi pravidelně setkávat s cílem hledat řešení ve výše uvedených
tématech.

F. Česko jako spolehlivý zahraniční partner

✳ Navštívím všechny sousední země, setkám se s jejich čelnými představiteli a dohodnu kroky
k prohlubování vzájemné spolupráce.
✳ Vydám se na zahraniční cestu na Ukrajinu, potvrdím odhodlanost pokračovat v podpoře této
země proti ruské agresi a pomohu rozběhnout její obnovu s pomocí Česka.
✳ Setkám se s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO, našimi klíčovými
zahraničněpolitickými institucionálními partnery.

G. Pomoc s problémy občanů v regionech

✳ Budu pokračovat v cestách do regionů. V prvních 100 dnech navštívím Moravskoslezský kraj
a další dva kraje.
✳ V Kanceláři prezidenta vytvořím tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami
a občanskou společností.

H. Zodpovědné jmenování ústavních soudců

✳ Představím transparentní proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců.
✳ Během prvních 100 dnů nominuji první tři kandidáty ke schválení Senátem Parlamentu ČR.

Petr Pavel
prezident České republiky

🏇 Vypadá to velmi působivě, takovou komunikaci jsem v podstatě ještě neviděl nejen u žádného našeho prezidenta, Havla včetně, ale ani u žádného jiného politika.

Možná, že je PP na cestě posunout naši politiku k větší transparentnosti, otevřenosti a zásadovosti. Přejme mu, ať slova a plány nezůstanou, jak je tu stálým zvykem jen na papíře a promění se ve slibované skutky.

Uvidíme, Česko by si to každopádně zasloužilo.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh