Ukrajina i západ v ruském objetí

Voják ozbrojených sil Ukrajiny a specialista na krizovou komunikaci, píšící na síti X pod nickem

@solonko1648, píše o celoplošném pojetí ruské války proti nám, zhmotněném v její sémantické formě a které zatím neumíme, nebo možná i nechceme čelit.

Proč? Protože část našich elit a našeho byznysu stále čeká, že „až se to přežene“, navážeme stejné obchodní a politické styky jako před válkou.

To je nejenže amorální, ale především ukrutně hloupé a ukazuje to neznalost současné situace a povahy současného ruského režimu a v konečném součtu jde o sebevražednou politiku.

📌 „Sémantická válka, kterou vede Ruská federace proti Ukrajině, má v konečném důsledku za cíl utvářet diskurz a budoucnost, v níž žádná Ukrajina nebyla, není a nebude. Nebudou existovat Ukrajinci jako národ, jako samostatná nezávislá identita.“

📌 „To je nejvyšší forma války. Rusové rozpoutali plnohodnotnou kinetickou válku, protože si zřejmě uvědomují, že tuto aktivně formovanou identitu nelze zničit pouze nelineárními agresivními akcemi. Aby vyhráli válku za diskurs, který nezahrnuje Ukrajinu, budou muset fyzicky zničit zemi a nositele ukrajinské identity.“

Nesmíme zapomenout co, kdo, jak a proč.

📌 „Aby zvítězili, musí ovládnout reakce svých protivníků – Ukrajiny a Západu. Je to válka, která má přimět protivníky, aby dělali to, co od nich očekáváte. V ruské vojenské doktríně se tomu říká reflexivní kontrola. Pokud nás nedokážou rychle zničit vojenskými prostředky, pak potřebují ovlivnit Západ, aby nám přestal pomáhat, a ukrajinskou společnost, aby vzdala boj.“

📌 „Poté, co nás porazí, nás vymažou z historie. Koncepční základ pro to vytvářejí již stovky let.
Ve válce významů se používá informační ovlivňování, kulturní ovlivňování, interakce a pronikání na různých úrovních. Kromě informační sféry zahrnuje i sféru ekonomickou, vojenskou, diplomatickou atd.“

📌 „Proč říkáme, že ruská kultura je pro Rusy zbraní? Protože ji používají ve významové válce. Zatímco Západ váhá s přerušením vazeb kvůli historii vzájemných vztahů, „velké kultuře“ a pod, Rusové vedou agresivní válku a genocidu v sousední zemi s důsledky, které vedou pouze k tomu, že Rusové zvýšili své šance na vítězství.“

📌 „Současně mnozí na Západě ignorují přímé hrozby Kremlu a chovají se tak, aby mohli časem pokračovat v obvyklém jednání. Zatímco ruská válka proti Západu zatím nevstoupila do kinetické roviny, v popředí je informační a sémantická válka, v níž útočí na Západ na jeho území a také na nás na jeho území.“

📌 „Významová válka je vedena s cílem změnit způsob našeho myšlení a chování. Nebo aby jej udržela v rámci, který je pro aktéra nezbytný. Jedná se o dlouhodobý příběh. Přestože Rusové v určité fázi na informačním bojišti v důsledku vojenských neúspěchů ochabli a vrhli obrovské prostředky na znovuzískání své převahy (spolu s vojenským úsilím), měli nad námi ve válce významu velkou převahu.“

📌 „Mají velký náskok, zkušenosti a vliv na Západě, který se formoval po staletí. Vyprávění o „velké ruské kultuře“ je jedním z nejvýraznějších příkladů. Bojovali proti sobě, uzavírali spojenectví, sdíleli sféry vlivu, obchodovali a vyměňovali si kulturu. To se nedá vymazat z paměti za dva roky. Západ si nedokáže představit mapu světa bez Ruska. A my se budeme muset postarat o to, aby si ji nepředstavoval bez Ukrajiny.“

📌 „Boj o geopolitický vliv, války, kulturní výměna, výměna a interakce elit, ekonomické vazby atd. Rusové mají bohaté zkušenosti s vedením agresivních válek, potlačováním národních hnutí, nelineární agresí proti jiným zemím, uplácením zahraničních elit za politický vliv atd.“

📌 „Máme co do činění s impozantním protivníkem, kvůli kterému si někteří lidé na Západě myslí, že jsme jen vzpurná provincie, možná hodná soucitu a sympatie. To je nepříjemné, ale musíme si to uvědomit a bojovat proti tomu.“

📌 „Je to důsledek vlivu na myšlení. To je něco, co bude trvat přinejlepším desítky let, než to vymýtíme, v závislosti na výsledku naší smrtící konfrontace s Rusy. A je zřejmé, že pokud prohrajeme kinetickou válku, nemáme šanci vyhrát válku o její smysl ve světovém veřejném mínění.“

„Smyslem války významů v předvečer invaze 24. února 22 bylo přesvědčit celý svět, že Ukrajina není schopna zastavit ruskou armádu v plnohodnotné válce. Zde je třeba říci, že Rusové byli do značné míry úspěšní. Západ nevěřil v naše schopnosti, takže jeho pomoc vycházela z předpokladu, že půjde o krátkou válku a že potřebujeme maximálně kompaktní přenosné zbraně pro krátkodobou partyzánskou válku.“

📌 „Rusové nedosáhli plného úspěchu kvůli masivnímu odporu ukrajinské společnosti. Pak se museli přizpůsobit. Narativ, že „nemá smysl pomáhat zemi, která se nepostaví“ a „západní zbraně pro Ukrajinu nic nezmění“, se postupně transformoval do jiných podob. I když od sebe nejsou příliš vzdálené. Lze je spojit do zobecněného narativu „Rusko nelze porazit“ a „Ukrajina nemůže vyhrát“.“

📌 „Vzpomeňme si na nedávné Orbánovo prohlášení propagující jednu z větví tohoto stromu, když řekl, že Ukrajina se nemůže postavit na vlastní nohy „bez pomoci Západu“. Formulace se mění, ale podstata je téměř stejná. A stále to má dopad. Podívejte se například na epopej s německými raketami.“

Nesmíme zapomenout co, kdo, jak a proč.

📌 „Nikdy se nedozvíme, zda by sémantická válka bez otevřené ozbrojené konfrontace dokázala dlouhodobě zlomit pasivní ukrajinskou rezistenci. Rusové neustále obratně hrají na rozpory uvnitř naší země mezi jejími politickými elitami, posilují kolaboranty a přilévají olej do ohně každé výraznější společenské krize. Netrpělivost a použití násilí však opakovaně vyvolávaly reakci ukrajinské společnosti, která procházela postupným a bolestným procesem formování své identity a sebeuvědomění“.

📌 „Když se tedy otřásl narativ o naprosté neporazitelnosti ruské armády, učinili jsme určitý pokrok ve válce o smysl. Ale nepřítel se rychle vzpamatoval, stejně jako na kinetickém bojišti se přizpůsobil a zdvojnásobil či ztrojnásobil své úsilí. Vrhl řádově více prostředků a tlačí na pilu.“

📌 „Rusové znovu získávají iniciativu ve válce o její smysl. Když začnou mluvit zbraně a rakety, všechno pro nás jako by ustupovalo do pozadí. Ale pro nás to tak je. Informační bitvy se odehrávají v prostoru našich západních spojenců, proti nimž Rusové pracují stejně dlouho a systematicky jako proti nám. Pak nepřítel zahájil novou ofenzivu v našem informačním prostoru. Jedním z nejmarkantnějších příkladů je kampaň proti mobilizaci.“

📌 „Rusové mají převahu ve všech zdrojích. To platí i pro informační válku. Je to všeobecně známá skutečnost. Stejně jako je jasně znám cíl války. Plnohodnotná ruská invaze není ničím jiným než důslednou realizací ruského politického programu na zničení ukrajinské státnosti a identity.“

📌 „Tím se mimochodem dostáváme k otázce formulace cílů Ukrajiny v této válce. Zachování státnosti a ochrana právě této identity. Aby si dále vydobyla své integrální místo ve světě a v myslích lidí, politiků, vlivných kulturních a vědeckých osobností celého světa.“

📌 „Naše vítězství a vítězství nepřítele ve válce o smysl této války přímo závisí na výsledku kinetické války. Sémantická válka však nyní ovlivňuje i poměr sil na frontě. Stačí se podívat na to, co se děje v americkém Kongresu ohledně pomoci Ukrajině.“

📌 „Odtud se věci upřesňují pomocí symbolů a interpretací. Deklarované cíle mohou vypadat vágně. Existují konkrétnější věci, které se snáze zhmotňují v kolektivní mysli. Například dosažení státní hranice. Nebudeme se pouštět do diskuse o správnosti formulace „hranice 1991“, ale stále zůstává prostor pro zařazení formulace „hranice 23.02.2022″ do diskuse.“

📌 „Když už jsme u těch symbolů. Krym. Ať se v budoucnu stane cokoli, dokud bude poloostrov ruskou vojenskou základnou, budeme vždy zranitelnější v jakémkoli budoucím vývoji, pokud si vybereme z možností, kdy se nám podařilo zachovat naši státnost.“

Nesmíme zapomenout co, kdo, jak a proč.

📌 „Jednoduchost jazyka dobře funguje u voličů i v jiných případech, kdy jde o hru na city. Než se však vydáme k lidem, je třeba definovat definice. A to i s těmi složitými. Takže kromě otázky Krymu, který může (ale nemusí) přestat být pro ruské okupanty „posvátný“ v den návratu ukrajinské vlajky, je třeba správně definovat i formulaci deokupace celého ústavního území a „stažení k hranicím“.“

📌 „ Nejedná se o znovuzískání kontroly nad poli, plantážemi a teritorii s břehy řek, jezer a moří. Ne fyzicky, ale významově. Jde o obnovení porušeného ústavního pořádku na území předepsaném ústavou. Dokud se tak nestane, budeme ochromenou zemí pro všechny. I pro nás samotné.“

📌 „Válka významů vyžaduje, abychom vyvíjeli úsilí jak na vlastní půdě, tak na Západě. To znamená vážný boj o formování myšlení a mínění o nás na Západě, což bude vyžadovat značné úsilí. Ještě předtím však nesmíme toto úsilí zklamat doma. Nepřítel na tom aktivně pracuje.“

Mezi způsoby komplexního vedení války Ruska proti Ukrajině i nám, patří i ruské páté kolony v jednotlivých zemích. Oni rozšiřují narativy, které Rusko pro vedení této kinetické války zrovna potřebuje.

Další fáze ruské reflexivní kontroly pomocí pátých kolon zde ⬇️

A aby byla trojkombinace úplná ⬇️

„Rusko Ukrajinu nenapadne. Ukrajina nemá šanci Rusko ani s naší pomocí Ukrajinu porazit. Protiruské sankce za napadení Ukrajiny jsou na nic.“

A tohle se postupně objevuje v mediálním prostoru západu v tisících variantách denně a v miliónech dalšího zesilování těchto propagandistických tezí jejích opakováním a sdílením.

🏇 Reflexivní kontrola, stav, kterým Rusko dosahuje, že západ ad 1. odmítá Ukrajině intenzivněji pomáhat a ad 2. je západ (výjimky nejsou většina) přesvědčen, že se nemusí bát toho, že by Rusko po anihilaci Ukrajiny mělo ještě další imperiální dobyvačné cíle.

Proto připouštíme dehumanizaci Ukrajiny (protože je tam korupce, fašismus, vyhýbají se mobilizaci, ničí nám trh s obilím, sami s Rusy obchodují a nám to vyčítají, rozkrádají naši pomoc, zanesli nám sem nakažlivé nemoci, atd, atd), abychom si lépe ospravedlnili, když Ukrajinu i přes zjevné porušení mezinárodního práva a páchání mnoha válečných zločinů, necháme zničit a převzít Ruskem.

Protože si myslíme, že nic dalšího od Rusů směrem k nám už nepřijde.

Ve skutečnosti jde stále o totéž: Rusko se právě pokouší, porušováním všech zákonů a norem mezinárodního práva, vymazat z povrchu země sousední evropský stát a navždy okupovat to, co z něj zbyde.

Nesmíme zapomenout co, kdo, jak a proč.

Jako další cíl si jednoznačně stanovilo návrat svého mocenského impéria do zemí svých bývalých satelitů, kam mimo jiné patří i Česká republika. A hybridními metodami na tom intenzivně pracuje způsobem, kterému západ neumí čelit.

Stačí se podívat do Maďarska a Slovenska, kde už ruské vlády sedí a ve prospěch Ruska pracují. A to prakticky bez jediného výstřelu.

Takto si nás Kreml postupně rozkládá s cílem, až zaútočí na Pobaltí, nikdo už ho ve skutečnosti chtít bránit za cenu vlastních ztrát nebude, což dodělá rozklíženou spojeneckou spolupráci a východní země bez adekvátních armád, se nebudou schopny ruskému tlaku samy účinné bránit.

Rozhodnutí o vyslání spojeneckých armád NATO musí být jednomyslné a především před oním článkem 5., hovořícím o společné obraně, stojí ještě článek 3., kde se říká, že napadený stát musí nejprve udělat všechno co lze, pro svoji vlastní obranu.

Tedy musíte mít adekvátní vojsko, záložníky, výzbroj, výstroj a musíte v plném nasazení bojovat sami, aby mohlo přijít (stále platí, že jednomyslné) rozhodnutí Aliance vám přijít na pomoc.

Nevím, proč se o tom v ČR nemluví. Nemůžete se slepě spoléhat na reguli, jejíž aplikace může být aktivována jen se souhlasem Orbána a Fica. (Případně Le Pen, Kickla, či Wilderse) Vždyť jen několika týdenní zpoždění aktivace článku 5. může být pro nás smrtící.

Nota bene, když můžeme mít v čele státu zbabělce, který pravděpodobně v případě napadení žádnou obranu ani neaktivuje. Tím spíše, když část jeho strany jsou otevření ruští kolaboranti už teď. (Vondráček, Peštová, Kolovratník, Mašek, …)

Zkrátka: nechtějme, abychom tento test museli skutečně postoupit, když máme mnohem snadnější řešení – a tím je tak velká podpora Ukrajiny, která ruský imperiální pohyb zastaví.

Ve skutečnosti jde jen o dva zloděje, vrahy a mafiány, kteří nedokáží bez teroru ani spravovat svoje vlastní země a kteří se jen snaží využít našeho strachu a obav ze ztráty blahobytu.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh