Je čas na investice do obrany a soběstačnosti

Web HlídacíPes přiblížil novou odbornou studii Aspen Institute Central Europe, ohledně mezinárodního světového vývoje, ve vztahu západu k Rusku a Číně.

⚠️ Rusko i Čína mobilizují veškeré dostupné zdroje a schopnosti. Západ, má-li obstát, bude muset umět učinit totéž v rámci svého hodnotového rámce, a překonat současné vnitřní krize.

⚠️ Ruské a čínské zájmy se obecně a vůči Západu specificky do značné míry překrývají. To vede k připravenosti vzájemně spolupracovat a potlačovat rozdílné zájmy a spory mezi sebou. To je pro Západ výzva globálních rozměrů politicky, ekonomicky i vojensky,

⚠️ V Evropě není jediná země, která by sama o sobě měla dostatečnou strategickou váhu a hloubku tváří v tvář Rusku a Číně. Vzhledem k zanedbání investic do bezpečnosti a obrany nemají evropské země globální strategickou váhu ani jako skupina zemí.

⚠️ Jde o důsledek politických chyb Západu, ekonomických krizí, vnitropolitických krizí založených na polarizaci a atomizaci společnosti (i v důsledku sociálních sítí nastavených primárně na byznysové zájmy jejich tvůrců).

⚠️ Povaha politického systému v Rusku a v Číně je zásadně rozdílná od politického systému na Západě. Jde o neslučitelné systémy. Rusko a Čína svůj autoritářský systém považují za nutný a správný způsob národního sebeprosazení. Kam však dosáhne jejich moc, tvrdě aplikují své politické hodnoty a svůj politický systém. (viz okupované části Ukrajiny či Hong-Kong).

⚠️ Zastavení jejich postupu bude možno jen v důsledku efektivní hráze, která musí mít primárně povahu reálné moci a schopnosti konat. Jen to je veličina, které oba režimy rozumí.

⚠️ Jednou ze společných základních technik Ruska a Číny je narušování soudržnosti a vůle Západu, a to všemi možnými způsoby. Existence jednotného bloku Západu je pro Rusko i Čínu největším problémem v jejich snaze o zásadní změnu poměrů na globální úrovni.

⚠️ Pokud zároveň budou země Západu doma důsledně aplikovat své vlastní hodnoty, povede to k silné společnosti, efektivnímu státu, ekonomické prosperitě a technologickému rozvoji – tedy k příkladu hodnému následování a k vývoji potřebnému k přežití.

⚠️ Jak v mocenském souboji s Ruskem a Čínou obstát? Na prvním místě jsou to investice do bezpečnosti a obranyschopnosti, „takovým způsobem, aby bylo dosaženo odolnosti státu a společnosti vůči nevojenským útokům a zároveň vytvořeno odstrašení ve vojenské oblasti“.

⚠️ Prioritu by měly mít také investice do přístupu k surovinám a do energetické bezpečnosti s cílem maximální možné soběstačnosti.

⚠️ Strategickým cílem je zamezit vzniku bloku anti-Západ v čele s Ruskem a Čínou. To předpokládá velmi aktivní neideologickou zahraniční a bezpečnostní politiku. Západ a zejména země EU by měly formulovat zahraniční politiky, které budou vytvářet skutečné základy pro samostatný a udržitelný rozvoj v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, a nikoli v nich živit pocit kolonialismu v nových formách.

⚠️ Pokud dojde k prohloubení rusko-čínské spolupráce, půjde v případě osy Moskva-Peking (doplněné o celou řadu dalších států jako například Írán či KLDR) o větší výzvu Západu, než tomu bylo v případě osy Berlín-Řím-Tokio ve 40. letech 20. století – a to technologicky, surovinově, ekonomicky, politicky i vojensky.

🏇 Ano, současná bezpečnostní situace ve světě je výhledově větší výzvou, než na kterou jsme momentálně připraveni.

Čím dříve si to přiznáme, tím větší bude naše šance úspěšně zareagovat.

Celá věc je ještě o něco komplikovanější, než se píše v textu. Čína i Rusko nachází ochotné spolupracovníky a partnery i mezi vládami zemí, které jsou členy euroatlantických spojeneckých struktur.

A to je něco, k čemu se zatím vůbec neumíme postavit čelem a hýčkáme si síly, které regulérně navlékly dres našich nepřátel.

Jeden příklad z mnoha: Jak dlouho už je bezdůvodně blokován vstup Švédska do NATO? Necháme se beztrestně vydírat dvěma autokraty. Ukazuje to naši slabost.

A svět to vidí.

Co by se asi tak mohlo pokazit, že?

(Úvodní foto: Matka dítětem sedí u hrobu blízkého padlého na vojenském hřbitově Lyčakiv ve Lvově. AFP

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh