Je v horším stavu ruská ekonomika, nebo ruská armáda?

Slovenský ekonomický expert Ivan Mikloš na základě studia dalších oficiálních zdrojů (Národní banky Ruska, ruského statistického úřadu Rosstat a ruského ministerstva financí) a rozhovorů s dalšími experty na ruskou ekonomiku, detailně popisuje její současný stav a výhled do budoucna.

Pojďme na to.

Účinek protiruských sankcí se nedá posuzovat jen podle makročísel.
Při bližším pohledu je mnoho z nich taženo především válečnou produkcí.
Trpí hlavně oblasti, ze kterých plynou příjmy ruského státního rozpočtu.

👉 „V prvních měsících roku 2023 se ekonomická situace Ruska v důsledku sankcí výrazně zhoršila. Nejvíce se to projevuje v rychle rostoucím schodku veřejných financí, což povede k vyčerpání prostředků z Národního fondu blahobytu (NWF) nejdéle začátkem příštího roku. To bude mít závažné ekonomické a sociální důsledky.“

👉 „Výsledkem všech níže zmíněných faktorů bude nemožnost nastartovat ekonomiku a dosahovat růstu. Hospodářství v recesi a rostoucí vojenské výdaje pak ještě zvětší a zintenzivní všechny výše uvedené negativní faktory a povede to k začarovanému kruhu, ze kterého nebude možné se vymanit.“

👉 „Vše navíc bude mít za následek výrazný pokles reálné životní úrovně, protože nedostatek zdrojů bude možné řešit jen dvěma způsoby – buď výraznými škrty ve veřejných výdajích (v případě pokračování ve válce, samozřejmě jen nevojenských) a zároveň zvyšováním daní, nebo monetárním financováním, tedy tiskem inflačních peněz.“

👉 „Nedostatek investic bude dalším zásadním problémem ruské ekonomiky, protože stát nebude mít na veřejné (nevojenské) investice peníze a soukromé investice nepřicházejí, nebo vysychají.“

👉 „Zatímco vojenské investiční výdaje prudce rostou, investice do nevojenské ekonomiky rychle klesají. Zatímco fixní investice do veřejné správy a bezpečnosti vzrostly téměř dvojnásobně, investice do železniční nákladní dopravy klesly o téměř 60 procent, zároveň výrazně (o 10 – 25 %) poklesly investice do zemědělství, civilního průmyslu, farmacie, telekomunikací a maloobchodu.“

👉 „K tomu je třeba připočítat rekordní odliv investic z Ruska, který v roce 2022 dosáhl 227 miliard dolarů (podle údajů ruské centrální banky, která předpokládá pokračování odlivu kapitálu i v letech 2023 až 2025).“

👉 „Chybějící a odcházející západní zahraniční kapitál nenahrazuje asijský, o který Rusko usiluje již od uvalení západních sankcí v roce 2014 po anexi Krymu. Celkový objem asijských přímých zahraničních investic v Rusku byl na konci roku 2022 velmi nízký, šlo o 3,3 miliardy dolarů čínských investic, 2,4 miliardy dolarů investic z Hongkongu a 0,6 miliard dolarů z Indie.“

👉 „Válečný stav a s ním spojená nejistota plus chronická korupce a nedostatečná ochrana vlastnických práv jsou důvodem, proč je a bude příliv asijských (ale i jakýchkoli jiných) přímých zahraničních investic do Ruska ještě nižší, než byl v minulosti.“

„Celkově lze konstatovat, že sankce mají smysl a fungují. Fungují sice pomaleji, než se původně předpokládalo, ale na druhé straně budou mít a už mají mnohem hlubší střednědobý a dlouhodobý negativní vliv na ruskou ekonomiku. Ukazují to nejen analýzy nezávislých expertů, ale také oficiální ruská data. Jen je třeba se na ně podívat kvalifikovaně, v dynamice a v podrobnější struktuře.“

👉 „Jinak řečeno, data a fakta opět říkají něco jiného než oficiální kremelská propaganda a její ruští, ale i zahraniční papoušci.“

👉 „Největší slabiny sankcí leží v jejich obcházení a nedostatečném prosazování. Ruský dovoz z Číny se v roce 2022 meziročně zvýšil o téměř 13 %, ale v prvním čtvrtletí 2023 již o více než 47 %. Při dovozu z Turecka to byl loni růst o 62 % a v prvním čtvrtletí letošního roku o téměř 68 %. Velké reexporty západních, zejména evropských výrobků jdou i přes postsovětské republiky Střední Asie. „

🏇 Takže vydržet, utahovat šrouby, utěsňovat díry a hlavně sevření nepustit. Ekonomicky máme výrazně navrch, navíc Putin ztratil páku v podobě vydírání přes ceny a dodávky energetických surovin. Největší nebezpečí číhá v rozbití dosavadní jednoty západu. Jedno Maďarsko si dovolit můžeme, čtyři nebo pět už budou vážný problém …

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh