Pátá kolona

Začnu rovnou úvodním obrázkem. To novináři Seznamu vybrali nejznámější část dezinformátorů, jejichž hlavním a společným motivem je výběr peněz od lidí semletých konspiracemi a dezinformacemi.

Jde o jeden ze symptomatických rysů ruské páté (a předtím třeba covidové) kolony: strašit lidi, ukazovat jim něco, co jim mainstream zamlčuje a ve skutečnosti jsou to lži a konspirace a nechat si za to platit

Dezinformace jsou hluboký celospolečenský problém, který se rozvinul spolu s rozvojem internetu a který Rusové a jejich tuzemští nohsledi dokáží umně rozšiřovat a zesilovat.

Jak by taky ne, když stát dezinformace prakticky nestíhá a boj s tímto ekosystémem oficiálně odpískal sám premiér. A to i přesto, že současná vláda mělo boj s dezinformacemi ve svém programovém prohlášení jako jednu z priorit a to i přesto, že bezpečnostní komunita označuje dezinformační propagandu především z Ruska jako vážný bezpečnostní problém.

V posledních dnech se na toto téma vyrojilo několik textů, tady se pokusím z nich vypíchnout to nejdůležitější.

⚠️ „Jak funguje ruská propaganda v Česku? Zapleveluje zprávami a vytváří chaos“. Tak článek s tímto úvodem zveřejnil web Neovlivní už v srpnu 2015, tedy před osmi lety.

Co se změnilo? Máme dezinformátory s větším zásahem do společnosti, zvětšila se skupina lidí podléhající dezinformacím (naštěstí jde stále o společenskou menšinu) a jak říká mediální analytik Josef Šlerka, dezinformace se díky politikům se staly běžnou součástí jejich agendy a začaly tak prostupovat mainstream a pro běžného konzumenta smazávat hranici mezi pravdou a lží ve veřejném, prostoru.

⚠️ Zpět do roku 2015: šéfredaktorka Neovlivní Sabina Slonková: „“Jejím cílem není přesvědčit adresáta, že kremelský pohled na svět je ten jediný správný. Usiluje o to zahlušit veřejný prostor strašnou spoustu informací k jedné dané konkrétní události. Vytvořit naprostý chaos. V podstatě zahltit veřejný prostor tak, aby nepoučený čtenář, člověk, který nemá čas ověřovat si jednu informaci na padesáti serverech, v novinách, v televizi, tak aby nutně nabyl dojmu ‘Bůhví, jak to celé bylo’.”

⚠️ Ano a takový čtenář/posluchač je v tuto chvíli na začátku cesty ztratit důvěru v systém, v soudy, policii, vyvažovací mechanismy demokracie a samozřejmě v média.

A právě to je skutečným cílem subverze. Společnost, která nevěří vlastnímu státu, je společností, která nebude ochotná jej bránit před ohrožením zevnitř ani vně.

⚠️ A v podstatě totéž říká Marie Heřmanová z týmu mediálních expertů, který zpracovával nejnovější data pro ČRo:

„Problémem nejsou podle mě ani tak dezinformační a konspirační narativy samotné, ale rozpad důvěry v systém a jeho instituce.“

⚠️ Znovu Josef Šlerka: „Víra v konspirační teorie souvisí s pocitem, že není možné se dobrat spravedlnosti“…které lidem dezinformační scéna intenzivně a opakovaně podsouvá a lidé žijící v nejbezpečnější nejbohatší části světa, pak vážně mluví o tom, že žijí v totalit horší, než za dob komunismu. Je to výplach.

⚠️ Nyní se vrátíme k textu Seznam, ta úvodní fotka je totiž klikací a vy se tam můžete s jednotlivými komerčními dezinformátory seznámit blíže. Odkaz na text i fotku ZDE. V samotném textu má každý z nich svůj vlastní odstavec.

„Na to, že situace eskaluje, upozorňuje Ministerstvo vnitra i ve zprávě o extremismu za rok 2022, kterou vydalo letos v květnu. „Různé kvazi-mediální platformy a účty na digitálních platformách s sebou přinesly trend agresivního a invazivního vystupování a ‚normalizace‘ lhaní. Jejich výstupy mají silný radikalizační potenciál,“ píše v dokumentu.“

⚠️ V souvislosti v článku zmiňovaným kolaborantem Žarkem Jovanovičem a jeho otevřeně proruskou TV Raptor je důležité vypíchnout ještě jeden důležitý aspekt.

Přes část aktivistického spektra, ale i část naší politické reprezentace, se daří těmto skupinám pronikat mezi mainstream a běžný divák pak začne mít informace z takového zdroje kvůli tomu jako seriózní.

Na snímku ze Senátu ČR vidíte například Jiřího Čunka a Danielu Kovářovou na panelu Vávrova Spolku pro obranu svobody projevu. Samotní členové spolku už šíří teze ruské propagandy do společnosti poměrně intenzivně sami o sobě, viz TADY, ale ještě zajímavější je fakt, že celou akci mediálně v Senátu pokrývala i zmíněná TV Raptor. Přičemž musela od někoho dostat pozvánku a akreditaci, do prostor se nikdo, koho si nepřijdou vyzvednout ke vchodu k ostraze osobně ti, kteří jej pozvali, nedostane.

Pakliže se toto děje, přijdou mi všechny ty řeči o tom, že jsme ve válce a že ji proti nám vede Rusko připadají slovy klasika prázdné a zbytečné.

⚠️ Pojďme dál: „ Klamavé zprávy nejen v Česku ničí životy lidí, rozbíjí rodiny. Je neuvěřitelné, co dokážou nadobro udělat s životem naprosto bezúhonné a spořádaně žijící rodiny,“ zamýšlí se novinářkaIvana Svobodová, která letos získala prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky.

A pokračuje: Češi stále jasně podporují Ukrajince v jejich boji s ruským nepřítelem a sympatizují i s uprchlíky, kteří museli před válkou odejít. Na rozdíl od velké části slovenské společnosti, která je podle Svobodové již kvůli masivnímu šíření dezinformací úplně „vykolejená“.

„Ale i tak již i u nás slyšíte v taxíku nebo u pokladny v Praze či Brně relativizaci války. Slyšíte: ‚Bůh ví, jak to bylo. Bůh ví, jak to je, a bůh ví, co se má dělat,“ zaráží zkušenou reportérku.

„Tvrdé jádro silných příznivců konspirací vychází na šest % (české společnosti). Do tohoto „tvrdého jádra“ patří lidé, kteří se ostře vymezují vůči systému a zároveň se výrazně angažují – včetně toho, že s dezinformacemi pracují a aktivně je šíří“.

 antropoložka Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, k výzkumu pro ČRo

⚠️ Velký projekt na téma dezinformace spustil web Aktuálně.cz. nabízí jej i jako studijní materiál školám a úřadům.

Viz tento podle mě důležitý odstavec: „Tento materiál vznikl proto, aby čtenářům a čtenářkám pomohl se zorientovat, aby mohli dezinformacím lépe čelit, aby s nimi uměli bojovat, aby se jim snáze komunikovalo s blízkými, kteří lžím a zhoubným manipulacím pomalu podléhají…“

Součastí materiálu budou brzy i vzdělávací pracovní listy určené pro výuku ve školách.

Dezinformace a jejich masivní šíření dokáže velmi účinně rozleptávat vzájemnou důvěru lidí a soudržnost společnosti. Boj s nimi je jednou z největších výzev, před kterými Česko i demokratický svět ve 21. století stojí.“

„Dezinformace dokážou poměrně skrytě prosáknout do lidských vztahů, do rodin. Pevně se uchytí a vazby mezi blízkými postupně rozvrátí, nebo zcela zničí. Přátelství, lásku a porozumění nahradí nepochopení, hádky, beznaděj.“

⚠️ „Tvůrci záměrně klamavých zpráv využívají různé stylistické a vizuální triky, aby vyvolali emoce u čtenáře. Protože v emocích je čtenář či divák snáze manipulovatelným. Další oblíbenou metodou je vyvolávání strachu. A podobně k tomu dezinformátoři využívají uprchlíky z Ukrajiny i odjinud.“

„Šiřitelé dezinformací mohou žít v představě, že existuje jakási zakázaná, cenzurovaná pravda, která je nepohodlná elitám. Motivováni nevinnou snahou tuto „pravdu“ odkrýt pak tyto informace šíří v dobré víře, že pomůžou ostatním. Někteří šíří dezinformace v důsledku vášnivého zapálení pro určitou myšlenku nebo organizaci.“

Nic to nemění na tom, že slouží těm, kteří se snaží rozložit naši demokracii a soudržnost. Užiteční idioti, nejčastěji Kremlu.

⚠️ A toto je taky důležité: „Dezinformace se podle analytiků v posledních letech šíří nejvíce na sociálních sítích, kde se obecně konspiračním teoriím daří a přestává tak záležet na pravdivosti informací. Uživatelé sociálních sítí kvůli funkci algoritmů vidí jen omezený informační obsah, a mají tudíž tendenci věřit, že jejich názory jsou totožné s převládajícím názorem ve společnosti. Vše pak umocňuje situace, kdy určité sdělení zapadá do přesvědčení nebo „vidění světa“ uživatele.“

Jenže právě toto selektivní vidění světa mu navodí algoritmy, které mu servírují už profiltrované příspěvky tak, aby se k němu dostaly jen ty s nimiž je v souladu. Vidíte to i na stránce VJ, než se začnou sbíhat dezinformacemi zmagoření lidé, trvá vždy delší dobu a příspěvek musí být tak úspěšný, že ho algoritmus nakonec pustí i do jiných názorových bublin.

Myslím, že to konfirmační zkreslení je ve skutečnosti největší neznámou pro lidi, kteří už se v dezinfokruhu točí. Oni si vůbec nepřipouští, že něco takového existuje, působí na ně a ovlivňuje je. Osobně se snažím o nějaký feedback pořád a s konfirmačním bias se snažím pracovat. Třeba zrovna tady mám pochybu, zda ve Švédsku zemřelo cca 450 000 tisíc lidí na Covid, jak se píše v grafice 🙂 Respektive, určitě je to chyba. Ale kupodivu se hodí, aspoň si to na ni můžeme zrovna ukázat.

Na závěr výběr některých dat z výše zmiňovaného výzkumu ohledně dezinformací pro ČRo:

Jsem přesvědčen, že většina příznivců stránky Visegradský jezdec se nachází v této cca první šestině populace.

⚠️ Dvě důležité poznámky k poslednímu obrázku:

  1. Když se mezi sebou bavíte, nebo přemýšlíte o zásahu dezinformací do společnosti, tak vždy máte na mysli ty, kteří se vyjadřují k dané problematice veřejně. Ať už v reálu, nebo na sociálních sítích – protože o nich víte a oni na sebe strhávají pozornost. Nicméně jde prakticky vždy o zástupce dvou krajních barev vlevo, tedy o někoho z těch dezinfu nejvíce podléhajících 18 %. Na tuto skupinu už nemá cenu působit, ty patrně nejde argumentačně přesvědčit. Na druhou stranu podle ní nesuďme zbylé 4/5 naší populace.
  2. O nás, zjednodušeně řečeno modré se hybridní válka nevede, my bychom byli ti poslední, kdo dezinformacím podlehne. Zrovna tak se už nyní nevede válka ani o ty (je to zhruba) poslední dvě levé barvičky, o ně se programově bojovalo v době kandidatury Miloše Zemana v roce 2013 a v době vpádu Ruska na Krym a Donbas. Ti jsou definitivně padlými na poli informační války. Dnes se hybridní úsilí napíná k červeně označenému prostředku, teď může názorově migrovat a rozhodovat volby (typicky migrační krize a C 19), zástupců obou pólů není totiž tolik, aby dokázali volby rozhodnout pro sebe sami. Sami jistě každý vás znáte někoho, kdo během migrační, nebo Covidové krize „odcestoval“ v grafu mnohem více doleva. A při rozdělení společnosti, rozhoduje o volebním výsledku doslova každé procento, proto je nesmírně důležité o této problematice psát, ukazovat dezinformátory veřejnosti, ukazovat příklady jejich faulů a v neposlední řadě hledat mezi sebou návody (jak už jsme si řekli, stát nás v tomto opustil) na detekci dezinformačních postupů.

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem novinářům a aktivistům, kteří se tématu věnují, bez jejich nasazení, už bychom byli úplně někde jinde. Třeba tam, kde je dnes slovenská společnost.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh