Slovo konzervativního politika

Existuje v české kotlině konzervatismus bez toho, že by jeho nositel inklinoval, tu k Rusku, tu k Donaldu Trumpovi, Orbanovi, nebo náboženskému radikalismu?
Odpověď je, že existuje, pohříchu však mezi především mezi politickou generací, která už je v politickém důchodu.
Přesto sem rád přinesu jejich slova, v současné politické diskuzi chybí.

Včera jsem cestou domů z práce pustil rádio a slyšel až závěrečnou pasáž řeči Daniela Kroupy a moc se mi líbila. Řečeno stručně a jasně, že jakékoli bratříčkování s totalitou, ať už kvůli politickému či materiálnímu prospěchu, je nakonec vždy cestou vedoucí do pekel.

„ Očekávat, že dostane-li Rusko Ukrajinu a Čína Tchaj-wan bude na světě mír, je poněkud nerealistické. Diktatury se svou povahou totiž podobají bestiím, které jsou tím agresivnější, čím více je krmíte.“
Daniel Kroupa, bývalý politik, bývalý předseda Senátu ČR pro ČRo Plus 11. června 2023

🏹 „Podle Václava Havla měla být hlavním vodítkem české zahraniční politiky lidská práva. Ve své prezidentské funkci otevřeně vyjadřoval podporu hnutím, která se za jejich uplatňování a dodržování zasazovala a přijímal jejich představitele bez ohledu na to, zda se to jejich domovským státům líbilo. Politickou a hospodářskou spolupráci se snažil rozvíjet především se státy, které tyto hodnoty s námi sdílely. Získal tím světový respekt nejen pro sebe, ale i pro Českou republiku.“

🏹 „Zastánci politického realismu v mezinárodních vztazích zprvu na Havlovy iniciativy shlíželi s útrpností jako na projev naivního idealismu, ale později přišli s otevřenou kritikou: svým přístupem prý ohrožoval ekonomické zájmy našeho státu, zejména ve vztahu k Číně a Rusku.“

🏹 „Havlovi následníci proto důrazně podporovali co nejtěsnější obchodní vztahy s těmito státy, podněcovali v nich větší aktivity našich podnikatelů a slibovali, že ekonomická diplomacie k nám přinese obrovské investice.“

🏹 „Nepřinesla. Navíc prý nikdo nemohl tušit, že Rusko zaútočí na Ukrajinu a že Čína, jakmile vytvoří obchodní závislost západních zemí na svých produktech, začne svého postavení zneužívat. Ale ve skutečnosti každý mohl nejen tušit a mohl i vědět.“

🏹 „Cožpak lze ospravedlnit utužování totalitních praktik vůči vlastnímu obyvatelstvu tím, že to přináší hospodářský rozvoj? A není snad jasné, že stát, který nerespektuje právo na život, svobodu a vlastnictví občanů na svém území, bude-li to pro něj v dané chvíli výhodné, nebude mít zábrany rozpoutat válku a zabíjet, zotročovat a krást v zemích cizích?“

„Uniklo snad někomu, že v Číně vládne komunistická strana, která se řídí ideologií, podle níž jsou lidská práva produktem západního kulturního imperialismu, který je neoprávněně vnucuje zbytku světa?“

🏹 „Mohl si někdo nevšimnout, že v posledních dvou desetiletích se imperiální idea ruského světa stala oficiální ideologií? Vždyť se projevila již ve druhé čečenské válce v roce 1999, v rusko-gruzínské válce v roce 2008, v roce 2014 obsazením východní Ukrajiny a anexí Krymu.“

🏹 „Jestliže se po ruském útoku 24. února proti této zemi političtí realisté tvářili překvapeně, je na místě se ptát, zda jim něco reálného přece jen neuniklo.“

🏹 „Očekávat, že dostane-li Rusko Ukrajinu a Čína Tchaj-wan bude na světě mír, je poněkud nerealistické. Diktatury se svou povahou totiž podobají bestiím, které jsou tím agresivnější, čím více je krmíte.“

🏹 „Tak se ukázalo, že Havlova politika lidských práv měla větší smysl pro realitu než oni realisté, a navíc byla prozíravější. Škoda, že jsme se jí nedrželi.“

Každého napadnou v souvislosti s textem na první dobrou oba bývalí prezidenti a třeba Jan Zahradil, ale takových exotů (nebezpeční pro ČR) je bohužel v zemi víc. Tady konkrétně Jan Skopeček nejspíš prostě posloužil zájmům PPF, které však rozhodně nejsou totožné se zájmy ČR, které má pan poslanec hájit. A to se ani nezmiňuji o stranách v opozici, kde příspěvky začínající „Prezident Putin má pravdu, když…“ Tomio Okamura po začátku loňské ruské invaze ani nestíhal z facebooku mazat. Nebo vzpomeňme na návštěvu Radka Vondráčka (ANO), který jako předseda sněmovny navštívil v Rusku osoby vložené na sankční seznam a ještě tam vykládal do médií, že většina Čechů má k Rusku pozitivní postoj.

🏇 Politici mají sloužit VÝHRADNĚ svojí zemi a jejím zájmům, nikoli partikulárním osobním, nebo nějakým jiným zákulisním.

Tato služba vlasti by měla být hnacím motorem jejich práce. Jenže čím dál víc je jím politikaření, taktizovaní, útoky na politické oponenty, předvádění se na sociálních sítích, zakrývající nedostatečné penzum odvedené reálné práce.

A mám pocit, že to není jen problém konzervativních politiků a že to není jen problém České republiky.

Vzhledem k výrazně zhoršené bezpečnostní situaci ve světě, je to skoro na restart náplně funkce politika. Takto totiž (kdy každý bude hrát jen za sebe a svoje zájmy) budeme v souboji s totalitnímu mocnostmi výrazně oslabeni.

Prvním krokem je být skutečně zásadový ve vztahu k totalitě, tak jak o tom mluví pan Daniel Kroupa.

Pojďme k tomu, prosím, společně politiky nutit..

Úvodní foto: Aktuálně.cz, Paměť národa

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh