Železná lady Evropy: „Cílem Ruska je, aby Západ věřil, že Ukrajina nemůže vyhrát.“

V posledních dnech rozdala estonská premiérka několik rozhovorů a především, kvůli nutným výdajům na zbrojení, oznámila, že občanům Estonska zvedne daně a to i přesto, že tím možná spáchá politickou sebevraždu.

Kaja Kallas se od většiny západních politiků liší ve třech zásadních věcech, pro které stojí za to si ji tu připomenourt

  1. Nepostuje jen na sociálních sítích a skutečně koná
  2. Dělá skutečnou státnickou politiku, včetně nepopulárních kroků
  3. Přesto se ve vlastní zemí stále těší relativně vysoké důvěře

„Chceme mír, ale chceme udržitelný mír a mír za podmínek Ruska není udržitelný.“

„Rozdíl mezi začátkem druhé světové války a tím, co se děje nyní, spočívá v tom, že Ukrajina „bojuje a stojí Proto válka nepokročila dále. Ale pokud Ukrajina padne, bude to v celé Evropě.“

„Pokud by Ramsteinská koalice – (31 členských států NATO a 23 dalších spojenců Ukrajiny, jako je Austrálie, Japonsko a Jižní Korea) – věnovala Ukrajině na vojenskou pomoc pouhých 0,25 % svého HDP, převážilo by to nad Ruskem a výrazně by to přispělo k vítězství Ukrajiny“.

„Rusko se bojí války s NATO a nebude se tlačit dál, pokud uvidí, že Evropa je silná. Ruských jaderných hrozeb se neobávám. Mluví o nich proto, aby nás zastrašilo, abychom se Ruska báli.“

„Dáme 3 % HDP na obranu a tuto částku budeme dále navyšovat. Problém s investicemi do obrany pro lídry, kteří mají lepší sousedy než my, je, že se to lidem velmi těžko vysvětluje, protože v době míru je tolik věcí, za které můžete peníze daňových poplatníků utratit. Páchám politickou sebevraždu, ale nemám na výběr.“

Odkaz ZDE.

Kallas se šéfem NATO Stoltenbergem: „Spojenci musí více investovat na obranu. Času není nazbyt.“

„Pokud se Ukrajina ubrání a zatlačí Rusko zpátky za hranice, tak už žádná další válka nebude.“

„Myslím, že jsme se ocitli v situaci, kdy jsme se jako západ dohadovali, jaké budou další kroky Ruska. Nyní je čas to otočit a převzít iniciativu, ať Putin láme hlavu, co plánujeme my. Myslím, že můžeme udělat mnohem víc, než dosud.“

„Válka skončí, teprve až se Rusko vrátí ke svým hranicím a donutíme jej k odpovědnosti za jeho zločiny. Naopak neskončí, když přestaneme podporovat Ukrajinu, protože pak Rusko získá – především získá vítězství. Západní mocnosti nebudou těmi, kdo V tomto případě zvítězí. Rusové pak prostě udělají pauzu několik let, a pak udělají větší krok, větší sousto, protože příště budou zase odvážnější. Cena pro nás všechny bude mnohem vyšší, než kdybychom teď pomáhali ukrajinské armádě“

„Ad Trump: když se podíváte na třicátá a čtyřicátá léta minulého století, na historii světa, tak jasně vidíte, že Amerika se také snažila izolovat od toho, co se dělo v Evropě. Ale nakonec za to také musela zaplatit velmi vysokou cenu.“

Zdroj ZDE.

Kallas pro BBC: „Putin používá past strachu proti našim společnostem. Tím se nás snaží přimět, abychom se zdrželi rozhodnutí, která bychom jinak udělali. Ale on sám se bojí naší síly, pokud budeme jednotní.“

„Mír za ruských podmínek neznamená, že se zastaví lidské utrpení. Pro mou zemi byla jedna pětina naší populace deportována nebo zabita. Náš jazyk, naše kultura byla potlačena. Všechny tyto věci se staly, když jsme měli mír. Takže mír za Ruské termíny neznamenají, že se lidské utrpení zastaví.“
Estonská premiérka Kaja Kallas
Zdroj ZDE

„Ať už se rozhodneme (Evropa) ohledně navýšení obrany udělat cokoli, musíme to udělat rychle.“
„Estonsko právě oznámilo, že pošleme Ukrajině dělostřeleckou munici a další vojenskou pomoc v hodnotě 20 milionů eur. Naším cílem musí být vítězství Ukrajiny. Estonsko každoročně vyčleňuje 0,25 % HDP na vojenskou pomoc Ukrajině. Pokud se všichni z Rammsteinské koalice přidají, bude to vítězná strategie.“

„Pokud ruskou agresi zastaví Ukrajinci, nikdo jiný už bojovat nemusí.“

Z projevu při udělení Ceny Waltera Rathenaua:

„Chci tuto cenu věnovat vám, ukrajinským přátelům. Je to náš společný boj za svobodu – až na to, že vy jste jediní, kdo bojuje na bitevním poli a platí za to svými životy. My ve svobodném světě musíme dostát svým slibům a dodat vám nyní to, co potřebujete na frontě.“

„Někteří politici říkají, že pokud Američané spolu s Evropany nedají peníze a zbraně, válka skončí. To znamená, že pokud Ukrajina přestane bojovat, válka skončí. Historie však prokázala opak. Nechat tyranii pochodovat Evropou je cesta k nesvobodě. Byl by to rozpad lidských hodnot a norem.“

„Proto by motto naší doby mělo místo toho znít: přestane-li Rusko bojovat, nebude už žádná válka. Pokud Ukrajina přestane bojovat, nebude už žádná Ukrajina.“

„Měli bychom se také poučit z historie, že to, co se děje jinde, se rychle stane i u nás – pokud agresi nezastavíme, neodradíme a nezadržíme.“
Estonská premiérka Kaja Kallas

„Ruské zločiny na Ukrajině brutálně jasně ukazují, proč je odpovědnost důležitá – pokud není potrestána, pokračuje znovu a znovu. Tentokrát jsou obětí ruských zločinů Ukrajinci, zítra to může být někdo jiný.“

„Znepokojuje mě, že stále slyším, že někteří z nás se zdráhají vyslovit slovní spojení „ukrajinské vítězství“. Pokud si vítězství nestanovíme jako cíl, pokud se ho bojíme vyslovit, pokud se držíme zpátky, pak také není jasné, jaké kroky a politika by měly následovat.“

„Někteří se bojí vyslovit slova „porážka Ruska“ – ve skutečnosti se snaží ostatní přesvědčit, že Rusko nelze nikdy porazit. Historie ale říká něco jiného. Rusko nevyhrálo krymskou válku, rusko-japonskou válku ani první světovou válku. V Afghánistánu se stáhlo, když si uvědomilo, že udělalo chybu. Prohrálo studenou válku.“
Estonská premiérka Kaja Kallas

„S těžkým srdcem si všímám paralel, které se rýsují mezi demokraciemi na počátku 20. století a nyní: vzestup nacionalistických pravicových stran, mainstreaming radikálních myšlenek, démonizace menšin. Ztráta důvěry v demokratické instituce a paralýza, kterou tyto instituce vyvolávají, touha po silném vůdci. A konečně nebezpečí, že demokracie nebudou schopny nebo ochotny spolupracovat.“

„Říká se, že historie se opakuje, ale je na nás, abychom se postarali o to, aby tomu tak nebylo. Tendence, o nichž jsem hovořil, jsou pro Kreml živnou půdou k prosazování jeho cílů. Je mylné si myslet, že my v rámci svobodné strany Evropy nejsme nějakým způsobem cílem.“

„Frontová linie Putinovy takzvané stínové války probíhá srdcem našich vlastních demokracií: univerzit, parlamentů, médií a dalších institucí. Cílem vlivových operací je vyvolat nedůvěru a změnit naši politiku, jejich cílem je odradit naši společnost od podpory Ukrajiny, vyvolat domácí rozpory a ovlivnit demokratické rozhodování – včetně rozhodování u volebních uren.“

„Dezinformace se dostávají k širokému publiku prostřednictvím sociálních médií; jsou doslova v našich kapsách, telefonech a aplikacích. Zatímco strach je jedním z nástrojů, které Kreml používá, aby zabránil demokratickým vůdcům a společnostem podpořit Ukrajinu, pak dezinformace a vlivové operace jsou dalším nástrojem.“

„Nyní, kdy se rozvíjí umělá inteligence, je naším hlavním cílem vychovávat inteligentní a vzdělané členy společnosti, kteří se dokáží úspěšně orientovat ve složitém informačním prostředí. Význam mediální a informační gramotnosti v dnešním světě prudce roste. Čím dříve ji začneme systematicky učit naše děti, tím bezpečnější bude společnost, ve které budeme v budoucnu žít.“
Estonská premiérka Kaja Kallas

Zdroj ZDE.

Nelze se ubránit srovnání s nejvýraznější ženou české opozice, která se hrne k tomu, aby v této době spravovala Česko republiku a pod ruským tlakem tak hájila naší svobodu, demokracii a nezávislost.

Myslím, že jiná slova na závěr netřeba …

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh