Schováni v Evropě

Za sedm měsíců, což uteče jako voda, jsou volby do Evropského parlamentu.

Je na čase, aby se aktivní voliči začali zajímat o to, jak v EP čeští zástupci volí a podle toho nastavili své volební preference.

Naše strany, včetně demokratických, totiž velmi často hlasují rozdílně a ve velmi překvapivých volebních koalicích. Doufám, že tyto průniky do voleb stačí novináři specializující se na EU, pro nás vytáhnout.

Typickou ukázkou budiž včerejší hlasování o vytvoření rámce na podporu nezávislých médií v Evropě (Evropský akt pro svobodná média).

🇪🇺 To znamená, že europoslanci chtějí zajistit, aby nová pravidla zavazovala členské státy k zajištění plurality a ochrany nezávislosti médií na vládních, politických, ekonomických nebo soukromých vlivech. Požadavky na transparentnost se vztahují na veškerý mediální obsah.

Projekt Visegradský jezdec byl opět nominován na Křišťálovou lupu českého internetu v kategorii One (wo)man show. Pokud s mojí (naší) aktivitou souzníte, hlasovat pro ni můžete ZDE.

🇪🇺 Média mají zveřejňovat informace o tom, kdo je vlastní a kdo z nich přímo či nepřímo profituje. Mají podávat zprávy o státní reklamě a státní finanční podpoře, a kdy dostávají veřejné prostředky ze zemí mimo EU. Nadále mají také informovat o jakémkoli případu střetu zájmů.

🇪🇺 Akt brání nátlaku na média a na novináře. Chrání před nátlakem na rozšifrování šifrovaného obsahu na zařízeních nebo před napadnutím pomocí spywaru. Použití spywaru bude omezeno pouze na případy, jež schválí nezávislý soud pro trestní vyšetření (třeba v případě hrozby terorismu).

🇪🇺 Akt má chránit menší média proti velkým online platformám, které svévolně omezují nebo mažou jejich obsah. Členské státy by měly navíc financovat veřejnoprávní média prostřednictvím víceletých rozpočtů, aby zamezily častým politickým zásahům.

Poznámka 1: Dita Charanzová je oficiálně na odchodu z ANO.

Poznámka 2: Doplnění informace ohledně účasti v EP odkaz na jiné včerejší hlasování:

Obrázky i část textu via @ep_prehledne

🏇 Demokratické země i jejich občané potřebují silná a nezávislá média, která budou schopna ohlídat politiky i oligarchy, kteří často skrytě či otevřeně politiku ovlivňují. Speciálně v ČR je situace ještě o to varovnější, že sami tito s politikou provázaní kmotři vlastní (Babiš, Křetínský, skupina Penta, Bakala) velkou většinu mediálního trhu.

Kdo jim v české politice jde na ruku – protože tento zákon jde tvrdě (alespoň teoreticky) proti takovému zneužívání médií – si z hlasování můžete obrázek udělat sami.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh