Zpráva MV o extrémismu: Česko ohrožuje ruské hybridní působení

Závěry pololetní zprávy nejsou nijak překvapivé, shrneme si je tu v bodech.

Překvapivá je spíše přetrvávající programová pasivita vlády proti ruskému hybridnímu působení.

📌 V I. polovině roku 2023 extremistickou a xenofobně populistickou scénu zcela
zastínilo tzv. antisystémové hnutí. V současné době ho tvoří široká škála uskupení
s omezeným počtem členů a životností. Ve srovnání s původními a do jisté míry i „unavenými“ skupinami z „před-covidové“ doby je toto hnutí vitálnější.

📌 Někteří aktivisté zradikalizovaní v době šíření onemocnění Covid 19, se přeorientovali na aktuálnější témata a stali se zastánci a šiřiteli prokremelských narativů.

„Myšlení části české společnosti také hluboce ovlivnilo dlouholeté skryté podkopávání demokracie ze strany ruského hybridního působení.“

📌 Příznivci hnutí nejsou mladí lidé, ale osoby starší 40 let. Lze tak hovořit o revoltě osob středního či
vyššího věku, které cítí existenční obavy a zažívají pocit odcizení.
Osobnosti antisystémového hnutí průběžně generuje prostředí sociálních sítí od koronavirové
pandemie. Soupeří mezi sebou, případně uzavírají krátkodobá spojenectví

Novinář Lukáš Valášek, který se problematikou dezinformací dlouhodobě zabývá a jeho reakce na zprávu Ministerstva vnitra

📌 Na hnutí se přiživují i lidé, kteří frustrace druhých účelově zneužívají k získávání popularity, finančního zisku nebo politického kapitálu. Vznikla i dobře fungující symbióza s dezinformační mediální scénou.

‼️ „Ve sledovaném období bylo možné registrovat velké množství aktivit spadajících do proruského hybridního působení namířeného proti České republice pro její podporu Ukrajině a začlenění do mezinárodního demokratického společenství. Kromě kontinuální produkce dezinformací a podpory antisystémových proudů sem lze zařadit opakované kybernetické útoky, poplašné zprávy či zastrašování oponentů. Jejich cílem je permanentně podkopávat a oslabovat
pilíře demokratického systému.“ ‼️

Pátá kolona Vladimira Vladimiroviče. Poznej dvě z hlavních prokremelských vlivových osob v Česku

Další části zprávy:

📌 1. Neonacisti: Nacionalisté se zaměřili zejména na akce v zahraničí a na
udržování kontaktů se zahraničními protějšky. Dělnická mládež se prezentovala stále více
vyhrocenými projevy na sociálních sítích a nijak se již nesnažila maskovat své neonacistické
zaměření

📌 2. Předsudečná nenávist: přichází i z prostředí, které nepatří k neonacistické scéně. Zaměřeno na menšiny, zejména Romy a Ukrajince.

📌 Jak majorita, tak i minority, procházejí od koronavirové pandemie řadou zátěžových situací, které mohou mít dopady na jejich zvýšenou citlivost a reaktivitu na interetnické konflikty. V případě zanedbání či podcenění této skutečnosti bude docházet k růstu napětí a ke zneužívání situace extremisty a populisty.

📌 Většina xenofobních uskupení vzniklých v reakci na migrační krizi z let 2014 – 2015 již
ztratila na významu, nebo přestala úplně existovat. Jedinou stálicí na této scéna tak zůstává hnutí SPD. Ve sledovaném období si vysloužilo pozornost prostřednictvím kontaktů představitelů hnutí s německou Alternative für Deutschland,

Otevřené ruské kolaboranty máme bohužel přímo v parlamentu

📌 3. Domobrany: Doba rozmachu xenofobních domobraneckých uskupení je minulostí. Tato subkultura
nedokázala vygenerovat charismatické osobnosti, které by ji dokázaly vést. Ochromily ji vzájemné
neshody a strach z postihu ze strany úřadů.

📌 4. Anarchisti: Anarchistické kolektivy jsou dlouhodobě myšlenkově vyčpělé a stereotypní. Jejich
zdlouhavé společenskovědní polemiky nemají v současné době strohých, jednoduchých a rychle
prezentovaných sdělení šanci uspět. Komunita je rigidní, noví členové nepřichází.

📌 5. Komunisti: Ortodoxní komunisté nadále šířili hlavně prokremelské narativy. Stále lze registrovat
aktivity stalinistů, kteří bagatelizují komunistické zločiny a připomínají si významná výročí a
osobnosti z éry komunistické totality. Zúčastňovali se různých protestních shromáždění pořádaných jinými subjekty.

📌 6. Média šířící nenávistné předsudky: Kvazi-mediální scéna šířila nadále rozličné kremelské narativy. Nejvíce se věnovala konfliktu na Ukrajině. V rámci ČR se soustředila na zásobování tzv. antisystémového hnutí situačním zpravodajstvím. Kontinuálně produkovala nesourodé zprávy namířené proti systému
liberální demokracie, vládě a ukotvení státu v rámci mezinárodního demokratického společenství.

📌 Setrvale byly produkovány xenofobní obsahy namířené proti muslimům a migrantům. Již
tradičně byly registrovány antisemitské konspirační teorie.
Dezinformační média produkují dlouhodobě poměrně stereotypní nenávistné obsahy
postrádající invenci. Jejich potenciál radikalizovat společnost opadá. Jejich čtenáři dávají
přednost údernějším a krátkým sdělením šířeným na sociálních sítích, případně streamům.

📌 7. Nábožensky motivovaný extremismus:

V České republice nebyly ve sledovaném období zaznamenány významnější projevy
náboženského extremismu.

Muslimská komunita je však většinově nadále velmi umírněná a nereflektuje výzvy zastánců extremistických forem islámu. K salafistické, resp. wahhábistické formě se hlásí pouze jednotlivci.

📌 V ČR rovněž vyvíjí činnost několik kvazi-náboženských uskupení, která operují s různými
dezinformačními narativy. Tyto subjekty se vyznačují sympatiemi k současnému kremelskému
režimu.

ANO sice není primárně proruská, ale Babiš a jeho zaměstnanci jsou korouhvičkou, která se otočí vždy tak, jak se to právě bude byznysu jeho šéfa. Tak se třeba mohlo stát, že Radek Vondráček vyrazil do Ruska, kde se nejen setkal s ruskými politiky, kteří jsou dodnes na sankčních seznamech, ale ještě v Moskvě do médií prohlásil, že to jak naše média píší o Rusku (po přepadení Ukrajiny) nevyjadřuje názory většiny občanů ČR … Pozor na ně.

🏇 Žádná evropská země, která je cílem dezinformační a hybridní války si tak nahlas a radostně neřekla, že tyto aktivity nechá na občany volně působit. Až na nás a Slováky. Ti mají ještě méně důvěryhodnější a schopnější politickou reprezentaci, tak zapadli do bažiny dříve než my.

Česká republika je takovým experimentem, jestli mainstreamová společnost dokáže odolat dlouho hybridnímu tlaku. V Lubjance vědí, že nedokáže. A až to zjistíme i my, tak už nám to může být na nic.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji


Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh