Bestseller, který je drahý zadarmo.

Deník N se spolu s odborníky podíval na některé pasáže knihy Andreje Babiše, s níž objíždí jako marketingovým produktem republiky, během své volební kampaně. Vlastně je to další ukázka, že na pravdě, vztahu textu či výroku k realitě a vlastně ani na celé zemi, už příliš nezáleží.

Nejdůležitější je zdání.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Firmy s podílem státu

„Tak mě napadla taková firma, která bude vyrábět firmy. Firmy s podílem státu.“

Realita: Babiš tvrdí, že státní správa není schopná shánět potřebné kvalitní zaměstnance „z trhu“. Důvodem jsou třeba výběrová řízení nebo omezení tabulkovými platy. Ve firmách s podílem státu by taková omezení nebyla.

Už nyní stát může využívat institut klíčového zaměstnance, který může dostat dvojnásobek tabulkového platu i odměny. Podle ředitele projektu Hlídač státu Michala Bláhy se to ale v praxi nevyužívá kvůli nedostatku peněz. Bláha také upozorňuje, že stát si pravidla a omezení stanovuje sám. Proč je Babiš nezměnil? Ve vládních funkcích je zhruba s půlroční přestávkou od ledna 2014.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Většinový volební systém

„Moje ideální představa? Změňme volební systém do Sněmovny, aby vítězná strana mohla opravdu vládnout a ukázat se. Prostě zaveďme 200 jednomandátových volebních obvodů a v nich by vyhrával ten, který dostal nejvíc hlasů. 

Realita: Aby země byla vyspělá a aby se v ní dobře žilo, není většinový systém nezbytný. Ukazuje to například pořadí zemí podle metodiky Human Development Index, užívané i OSN: Česko v ní je na dvanáctém místě modifikovaného indexu, zohledňujícího i nerovnosti ve společnosti (což znamená, že si o moc polepšit už nemůže). Navíc právě na příkladu ANO vidíme, že by se mohlo snadno stát, že občané vyberou takovou stranu, která nebude ctít pravidla a mantinely demokracie.

foto: @1pohled

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Vládní/úřednická čtvrť

„Teď ten nápad. Pojmenoval jsem ho zatím Vládní čtvrť. (…) Supermoderní, úsporné budovy. Převratná architektura. Úplně nová část města, která slouží celé zemi, ale zároveň láká turisty a s nimi i kapitál z celého světa.“

Realita: Babiš prosazuje tuto čtvrť v Letňanech, Praha ji ale chce podmínit výměnou za pozemky státu pro stavbu okruhu.

Jednání se táhnou několik let bez jakéhokoli pokroku.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Hackatony státní správy

„Napadá mě, že bych chtěl dělat hackatony státní správy, kde v rekordním čase vznikne spousta nápadů, třeba na zjednodušení procesů v těch tisících IT systémech státu.“

Realita: „Hackathon je jedna z dvaceti cest, jak přivést inovace do státní správy, ale není to nic samospásného,“ podotkl Bláha. Dodal navíc, že z dosavadních kroků premiéra nenabyl dojmu, že by Babiš skutečně plánoval hackathony zavádět v rámci státní správy, případně využívat jejich výsledky.

Hackatony už proběhly spontánně za Covidu, Babiš si je zkoušel mediálně přivlastnit a stát jejich výsledky či předpřipravené projekty stejně nevyužil.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Státní fabrika na byty

„A když jsem o tom všem znovu přemýšlel, napadlo mě, co kdybychom vyráběli hotové byty? Normálně ve fabrice. Žádná předražená stavba, která trvá nekonečně dlouho.“

Realita:

Podle generálního ředitele developerské společnosti Ekospol Evžena Korce by ale mohla být problematická avizovaná unifikovanost. Zároveň v podobné výstavbě nevidí řešení bytové krize. „Podle mě jde o vhodný systém pro sociální bydlení, kdy je naprosto rozhodující co nejnižší cena. Nedomnívám se však, že by to nějak řešilo špatnou dostupnost bydlení pro střední třídu. Nehledě na to, že jakákoliv výstavba v režii státu je vždy výrazně dražší než ta samá pod taktovkou soukromého developera.“ 

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Nesrozumitelný stát

„A jak se mnou ten stát mluví. Je to dobře napsané? Je to nejen o pozicích ovládacích prvků, ale taky o slovech. Pochopitelné texty. A vůbec, slušnost. Být milý. Přívětivá a hned pochopitelná sdělení. 

Realita: Komunikace státu s veřejností byla a je velkým tématem v rámci koronavirové krize. Za mnohdy nesrozumitelná, rychle se měnící nařízení a způsob jejich prezentace čelil právě Babišův kabinet opakovaně kritice.

Komunikační chaos patřil mezi nejstinnější stránky průběhu C 19 na našem území.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Náramky pro diabetiky

„Tak mě napadá, že bychom měli všem diabetikům, kteří budou chtít, dát zdarma chytrý náramek, kterým je bude vzdáleně monitorovat praktický lékař.“

Realita: „Nevím o tom, že by byl k dispozici specifický náramek poskytující veškeré potřebné informace o aktuálním zdravotním stavu pacientů s diabetem, který by byl současně oficiálně schválen k používání v naší zemi (SÚKL),“ napsal Deníku N bývalý dlouholetý předseda České diabetologické společnosti Milan Kvapil.

🐕‍🦺🐈 Kniha: Povinná angličtina pro malé děti

„Tak mě napadá, že by nebylo špatné mít povinně angličtinu od první třídy. A taky pro předškoláky.“

Realita: mnoho soukromých i státních zařízení nečeká, až se stát v této bazální záležitosti rozhoupe, ale už dávno AJ v předškolním věku či první třídě do výuky zavádí, často navíc zařízení reagují na zájem samotných rodičů.

🐕‍🦺🐈 Kniha: Propojení jezer na severu

„Představte si, že bychom propojili všechna jezera, která vznikají v severních Čechách, kde byly dřív doly na uhlí. V tuto chvíli jsou už vybudovaná úžasná vodní díla Milada a Most, a jak se bude ukončovat těžba, budou vznikat další jezera. ČSA, Bílina, Tušimice a za nějakou dobu i Vršany. Chceme je propojit tak, aby přes ně všechny protékala řeka Bílina.“

Realita:

„Jedním z vážných problémů je vodní bilance, protože není jisté, zda by i po naplnění vytěžených lomů nebylo vzhledem k obrovskému výparu z vodní plochy i nadále nutné je dotovat vodou z řek. To by mělo samozřejmě dalekosáhlé dopady na jejich ekosystém,“ vysvětluje exministr ŽP Ambrozek.

Odvodnění řeky Bíliny by podle něj mohlo vést k nedostatku vody v Ohři, což by mohlo mít negativní vliv na zemědělství v jejím dolním toku. „Dalším problémem je kvalita vody v Bílině, která stále patří mezi nejznečištěnější vodní toky v ČR, a ani se dnes k napouštění nemůže využívat,“ podotkl Ambrozek.

🐕‍🦺🐈 Kniha:

Podpora rodin podle Babiše (Orbána)

„Když chceme vyšší porodnost, je ideální rodina se třemi dětmi. (…) Tak, a teď musím říct jedno jméno. Viktor Orbán. (…) Maďarsko poskytuje velkorysé půjčky na bydlení pro rodiny s dětmi, daňové úlevy a další podporu. (…) Měli bychom se Maďarskem inspirovat.“

Realita:

Od nástupu Orbána do vlády v roce 2010 stoupla průměrná porodnost v Maďarsku z 1,25 na 1,5 dítěte na ženu v roce 2019. Vyšší hodnotu vykazovalo jak Česko, tak zejména Francie, k jejíž rodinné politice se Babiš upínal před čtyřmi lety.

Důvody k nezakládání větších rodin bývají hlubší než absence příspěvku na auto, půjčky a osvobození od daně. Roli hrají i společenské klima a konvence, obavy z budoucnosti, rozvodovost nebo obtíže při kombinování pracovního a rodinného života.

Jinak řečeno, pokud by Orban ty ohromné peníze na podporu rodin (kampaň se stejně nezdařila, cíl byl úplně jinde, přes dvě děti na jednu ženu), investoval do zlepšení celkových poměrů v zemi (zdravotnictví, sociální záchranná síť, zlepšení životních perspektiv vzdělanějších – emigrujících- Maďarů), mohl slavit mnohem větší úspěch.

Děti se na západě z mnoha příčin nerodí nikde a sociologové nečekají změnu trendu, proto státy západní Evropy berou migraci jako reálné částečné řešení problému.

Země, která tento trend (žádná migrace, málo narozených dětí) dotáhla do konce, skončila jako nejstarší populace zemí “severu“. A taky už ekonomicky couvá.

🐕‍🦺🐈 Kniha: Odměny pro ženy v důchodu

„Tak mě napadá, že by vůbec nebylo špatné vyhlásit takový Den českých matek a babiček. Týden v lázních zdarma pro každou ženu k jejím 70. narozeninám. A každé ženě, která je v důchodu, chci dát v Den českých matek a babiček odměnu. Taková tisícovka by se šikla, co říkáte?“

Realita: Týden v lázních by nebyl zdarma, zaplatil by ho stát. Stejně jako tisícovku každé seniorce v (zatím neexistující) Den českých matek a babiček. Ročně by to státní kasu vyšlo na necelé dvě miliardy korun.

No jasně, vždyť všichni vidíme křivku státního dluhu posledních měsíců 🙂

Tady není o čem: rozdávat další peníze můžete teprve, až když je z čeho. Co třeba zrušit plošné slevy na jízdném, bratru za šest miliard ročně?

🐕‍🦺🐈 Kniha: Důchodci bez poplatků za psa

„Češi jsou pejskaři. (…) Tak mě napadá, co čipování psů důchodcům zdarma? A taky bychom jim mohli odpustit platbu za psa. Spousta starých lidí je osamělých a pes je jejich jediný společník. Zaslouží si to. Vím, že některé obce už to dělají, a měly by to dělat všechny.“

Další z návrhů, které míří na tradiční voličskou skupinu hnutí ANO – seniory. Psa chová v Česku přibližně 40 procent domácností.

Poplatky za psy jsou jedním ze zdrojů příjmů pro obce. Stát je odpouští nevidomým nebo tělesně postiženým lidem. Lidé starší 65 let mají slevu také – poplatek je ročně vyjde nejvýš na 200 korun.

🐕‍🦺🐈 Hele, já chápu, že nikdo voličům nedá, to, co jim Babiš slíbí, ale měli bychom si říci, že pokud se ty sliby sečtou, nebudou na ně stačit ani dva naše rozpočty, respektive ta část rozpočtu, jež není navázaná na mandatorní výdaje.

To už pak může Babiš slíbit pro každého vlastní kosmickou raketu a vyjde to nastejno.

Ostatně neplnění jeho minulých slibů se všimly nedávno Hospodárky.

Úvodní foto a odkaz Deník N

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh