Boj s dezinformacemi jako jeden z klíčů naší budoucnosti

Nový rozhovor s František Vrábelem, ředitelem Semantic Vision, monitorují dezinformační bias po celém světě.

Než se začtete, přidávám osobní poznatek: vzhledem k tomu na koho většina dezinformací míří, je mimo boje s dezinformacemi samými i nezbytnou podmínkou zafinancované moderní školství a proaktivní řešení sociálních problémů dané společnosti.

Tím, že uděláte minimálně z části lidi odolnou skupinu, jak vzdělanostně, tak sociálně, učiníte pro tyto lidi dezinformátory irelevantními. Viz Skandinávie.

Z rozhovoru

☑ „Zcela se změnil model médií. On-line platformy v podobě především sociálních sítí už se v současnosti staly dominantními informačními zdroji. A přitom nejsou brány jako mediální domy. Nemají jakoukoliv odpovědnost za ten obsah, což je neudržitelné. Svět, který nám předkládají, je pokřiven.“

☑ „Donedávna byla média považována za hlídače demokracie. V současnosti média v podobě těch on-line platforem jsou hlavní nástroj ke zničení demokracie.“

☑ „Nebezpečné dezinformace? Vidíme je ve třech takových prostředích na internetu. Vytváří jeden ekosystém.

A. Dezinformační weby, které se tváří jako normální zpravodajské weby.

B. Sociální sítě, které hrají klíčovou roli v rozšiřování a zveličování dezinformací.“

C. Českým specifikem jsou pak řetězové e-maily.

Skutečný boj s dezinformacemi národu slíbil i nový ministr vnitra Rakušan

☑ „Největší dopad z těch tří skupin v českém prostředí mají sociální sítě. Ve velké většině to začíná na dezinformačních webech. A potom se zprávy šíří prostřednictvím zkopírovaných URL adres, případně obrázků z těchto webů na sociálních sítích.“

☑ „Dezinformace taky vydělávají. Weby jsou nejčastěji takzvaně pay per click. Za každý zhlédnutý článek, kde se zobrazí reklama, tak dostane majitel toho webu nějakou korunu. Přirozeně mají zájem, aby maximalizovali svůj příjem, tak musí předkládat obsah, který co nejvíce zaujme. A proto předkládají ty zprávy velmi emotivní.“

☑ „V ČR v drtivé většině ty dezinformace jsou české provenience, není tam žádná přímá linie z Ruska, ale je namístě říct, že ty dezinformace publikují zdroje, které dlouhodobě pracují ve prospěch Ruska.“

☑ „Samozřejmě že část dezinformací z Ruska se přebírá. Např. když se zveřejnila role komanda GRU ve Vrběticích, tak ten tón zpráv kolem toho do značné míry udával ruský Sputnik –⁠ oficiální ruský zdroj. Nebo nedávno, když pan prezident vážně onemocněl a začala debata o možném dočasném zbavení funkce, tak to bylo podobné. Sputnik znovu zavelel k útoku a líčil to jako ústavní puč a mnohé dezinformační weby to papouškovaly.“

☑ „Rusové si zde za ty dlouhé roky, kdy působí v českém informačním prostoru, vytvořili svoji pátou kolonu, což jsou lidé, kteří byli napadeni tím dezinformačním virem. Oni tomu ve velké většině skutečně věří. A hrají pro Rusy roli takzvaných užitečných idiotů.“

☑ „Směrem k nám to dezinformační působení, v té vojenské oblasti označované jako psychologické operace, míří na to, aby mezi lidmi zavládl pocit, že nic jako pravda neexistuje. Odborně tomu říkáme relativizace pravdy.“

☑ „Když se něco důležitého stane, kupříkladu otrava Skripalových novičokem, tak Rusové zahltí informační prostor. V tomto případě to bylo až sedmdesát často i protichůdných narativů nebo příběhů o tom, jak se to skutečně stalo. A vlastně proti tomu stojí jedna verze, která je skutečná, kterou vydá britská vláda. Na normálního člověka to působí tím způsobem, že si řekne: tak kdo ví, jak to vlastně je.“

☑ „A pak jsou dlouhodobá témata. Jedním z nich je rozmělňování našeho vztahu k Evropské unii nebo nyní covid. Čím blíž jste k Rusku, tím více jste exponováni ruským dezinformacím.“

☑ „V některých případech je ten rozdíl opravdu velký, například u očkování vakcínou od firmy Pfizer jsme exponováni dezinformacemi pětadvacetkrát víc než Američané.“

☑ „Země, které byly dříve součástí Varšavské smlouvy, méně věří svým vládám. Protože když nám vládli komunisté od roku 1948 do roku 1989 a Rusko nás okupovalo, tak naši lidé prostě v drtivé většině nevěřili vládě. A bohužel toto dědictví si přenášíme i do dnešních dnů.“

☑ „Ten důvod, proč to Rusko dělá, je ten, že s námi nejsou schopni soupeřit ekonomicky. Po ruské anexi Krymu se od nich Západ začal odstřihávat. Což oni cítí jako existenční riziko a snaží se ze všech sil toto odstřihávání světové ekonomiky od nich zvrátit.“

☑ „Rusko je bytostně závislé na vývozu energií, především ropy a plynu. Takže usoudili, že se jim bude lépe vyjednávat s jednotlivými zeměmi než s jednou velkou monolitickou organizací, jako je Evropská unie.“ (Platí o všech obchodních a dalších mezinárodních jednáních a dohodách).

☑ „Facebook v tom hraje naprosto klíčovou roli. A to tak, že takzvaně rozšiřuje a zveličuje ty dezinformace a dělá to zcela záměrně. Tu práci obstarávají algoritmy, které FB vytvořil, a ty zjednodušeně řečeno mají ty dezinformace rády. A mají je rády z toho důvodu, že poutají daleko větší pozornost než ty pravdivé informace, už jenom proto, že mají silný emocionální náboj.“

☑ „V demokracii je velmi těžké s dezinformacemi bojovat. Je třeba primárně bojovat za regulaci on-line platforem, především Facebooku. Když někdo přijde s nějakou hrůzostrašnou zprávou, že očkování zabilo tři sta dětí, tak tato zpráva na českém internetu nějak organicky probublá třeba k deseti tisícům lidí. Algoritmy Facebooku ale tuto zprávu rozšíří třeba na půl milionu nebo na dva miliony lidí.“

„To je to, o čem by ta regulace měla být. Jinými slovy, není to vůbec o cenzorství. Nebo že by někdo chtěl lidi zbavovat práva na vyjádření svého názoru, ale jde o to, aby tyto názory nebyly v informačním prostoru uměle zveličovány.“

František Vrábel v krátkém medailonku

☑ „Tato regulace nemůže být na úrovni České republiky, ale na úrovni Evropské unie. A věřím, že nová česká vláda přispěje k tomu politickému tlaku, aby se tak stalo.“

☑ „Technologické platformy měly být zbaveny imunity, kterou získaly v raných dobách internetu. Tedy, že nezodpovídají za obsah, který je na těch platformách poskytován. Toho se bojí jak čert kříže, protože pokud by byly této imunity zbaveny, tak by byly zavaleny žalobami. A mohlo by je to zruinovat. A musely by v každém případě věnovat daleko větší pozornost nasazování systémů, aby nerozšiřovaly škodlivý obsah, mezi který patří dezinformace.“

☑ „Měl by být podle mého názoru zakázán takzvaný microtargeting, což je extrémně cílená reklama. Facebook a další on-line platformy prodávají naše individuální profily inzerentům.“

☑ „Ale především prodávají takzvané human futures, tedy to, jak se vy zachováte při shlédnutí daného příspěvku. Což jde úplně mimo představivost legislativců. A jde to zcela nad rámec ochrany osobních práv nebo GDPR. S tímto souvisí, že algoritmy se potom dál snaží co nejvíce získat vaší pozornosti, aby se zvyšovala pravděpodobnost, že tou inzercí nebo tím obsahem, který je vám předkládán, ovlivní vaše jednání. Používají k tomu celou řadu poznatků z neurovědy“

☑ „To vše neřídí lidé, ale algoritmy, které mají charakter umělé inteligence. Ty algoritmy jsou mimořádně složité a je třeba je ztransparentnit. Toho se zástupci těch platforem rovněž velmi bojí, aby celá ta pravda, celá ta špína nevyplavala na povrch.“

☑ „Myslím, že se musí poskytnout imunita inženýrům uvnitř těch platforem, kteří vysvětlí algoritmy vědecké obci a lidem zvenčí. Musíme se o ně legislativně postarat, třeba tak, že z nich bude sejmuta povinnost platit vysoké pokuty, kterými jsou svými firmami zavázáni.“

☑ „Smysl mají i další dílčí opatření. Inzerenti by se měli chovat zodpovědně. Aby neinzerovali na dezinformačních webech, protože ty žijí z inzerce. A i kvůli tomu jsme založili občanské hnutí Nelež, jehož cílem je právě zamezit, aby tyto dezinformační weby byly financovány prostřednictvím firem.“

☑ „Deep fakes? V současnosti má spousta lidí problém rozpoznat, co dezinformace je. Jde primárně o textovou informaci. Přitom často za bernou minci bereme to, co je natočeno. A ty deepfakes se budou právě zaměřovat především na formát videa. Budeme ovlivňováni avatary, o kterých nebudeme tušit, že jsou avatary. Budou mít podobu lidí, kterým důvěřujeme, kteří jsou nám nějakým způsobem sympatičtí, ať už svým fyzickým zjevem, nebo způsobem argumentace, barvou hlasu a podobně.“

„Jakmile se člověk připojí na Facebook, tak první, co udělá Facebook, že si přetáhne všechny vaše kontakty, veškerou historii, jak jste se kdy pohyboval na internetu. A propojí to se svým obrovským znalostním grafem, který uvnitř toho systému má. Takže si okamžitě vyhodnotí, rozpozná ty nejtemnější detaily té osoby. Jaké je jeho náboženství, jeho sexuální preference, jak je ukotven ve vztazích. Kdo jsou jeho přátelé, jak často s nimi komunikuje, o jakých tématech, jaké fotografie s nimi sdílí a podobně. A prostřednictvím těchto nástrojů přečte takzvanou sociální DNA každého ze svých uživatelů. Vše pak zpeněžuje ve svých komerčních aktivitách“

☑ „Facebook nás změnil Společnost na celém světě se radikalizuje. Politici jsou schopni čím dál tím méně nalézat kompromisy. Lidé jsou čím dál tím víc naštvaní. Přitom –⁠ se většinou, nechejme teď covid covidem –⁠ se máme čím dál tím lépe. Za toto lze vinit algoritmy těch sítí. Ony se primárně snaží něco prodat, a pokud jste nespokojen, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že si něco koupíte. To je dokázáno.“

Čeští elfové jako jeden z mála projektů rozkrývá příklady a praktiky ruské hybridní propagandy a je dobře, že už jim punc kvality veřejně přiznávají ve společnosti vážené osobnosti. Doteď na ně pouze bylo útočeno z dezinformačních pozic.

Úvodní fotka je původně z obléhaného Sarajeva, z dob jugoslávské války. Zdá se mi, že nápis vystihuje fakt, že se nacházíme v obdobné situaci. Jen si to, na rozdíl od Bosňáků, kterým tehdy dopadaly šrapnel přímo na hlavy, nedokážeme připustit.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh