Česko jako přívětivý stát? Třeba takhle?

🇨🇿⁠ Ekonom Filip Matějka s vizí pro budoucnost země.

🇨🇿⁠ “Zkušenost předešlých dekád bohužel pojem trh u nás hodně zprofanovala. V devadesátých letech šlo spíš o trh bez pravidel, kde si každý dělal, co chtěl, a ti nejvlivnější si postupem času ohnuli pravidla pro sebe.“

🇨🇿⁠ “Já bych tu rád viděl to, o čem je v podstatě celá poválečná ekonomie – říkám tomu laděná tržní ekonomika, kdy vsadíte na tržní principy a na to, že každý z aktérů nejlépe sám ví, co dělat, zároveň ale pečlivě dbáte na ohlídání pravidel a na odstraňování slabin, kde trhy mají tendenci selhávat.“

🇨🇿⁠ “Za prvé jednoduchost a přehlednost: zbytečně životy lidí a firem nezatěžovat, mít předvídatelná pravidla a držet v nich slovo.“

🇨🇿⁠ “Za druhé rovné šance, kam patří férová soutěž firem a záchrana lidí z nejhoršího, ale ne pohoda bez snahy.“

🇨🇿⁠ “Za třetí motivace ke vzájemné ohleduplnosti, to znamená bránit firmám poškozovat svou činností veřejné blaho, třeba vypouštěním škodlivin, a zajistit infrastrukturu pro všechny, ne jen pobídky vybraným podnikům.“

🇨🇿⁠ “Za čtvrté důraz na to, abychom mysleli dlouhodobě. To chybí státu i některým odvětvím, třeba když zadlužení zemědělci nemají motivaci šetrně nakládat s půdou nebo když lidé nevědí, jak dlouhodobě investovat.“

🇨🇿⁠ “Když trhy v těchto čtyřech ohledech správně naťukneme, tak pro nás udělají zázraky. V součtu jde o to, nechat trhy svobodně fungovat, ale starat se o ně, garantovat zdravé prostředí.“

🇨🇿⁠ “Za mě je to nosný princip, jak by se Česko mělo dál rozvíjet. Pokud ovšem nebude dál u moci hnutí ANO, které má v genech jiný přístup a tlačí nás zpět k centrálnímu plánování, kde je navíc tím centrem jedna jediná osoba.“

(foto: EuroPosters.eu)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh