Čím je dnešní Rusko? Fakt si to už připouštíme, nebo ještě ne?

Opravdu si nejsem jist, jestli Evropa, ale Česko vědí, čím je Rusko, po dvaceti letech v moci Putina. Jestli stále tápeme a hledáme nějaký šém, kterým bychom na něj dokázali působit a opět jej přivést na cestu demokracie? Nebo jestli už nám jasné, že jsme to prováhali a dnes je Rusko nacistickým státem, s velkou většinou zfanatizovaných obyvatel, přesvědčených o výlučné úloze jejich země v dějinách planety, které můžeme k rozumu jenom tím, že jej ve válce, kterou proti nám usilovně vede, srazíme na kolena a donutíme jej, aby pohlédlo samo do tváře.

Tak jak to svět po II. světové válce udělal s ponacistickým Německem.

Všechny další kompromisy jsou předem odsouzeny k neúspěchu.

Rovnice má dvě strany: oni chtějí válku se západem a na druhé straně je západ v pozici, že pokud Rusku přestane ustupovat, nemůže s ním tuto válku prohrát.

Pro ty, kdo by potřebovali má tvrzení o současném Rusku nějak dokladovat, přináším včerejší text z ruské státní agentury (tedy propagandistické proputinovské) RIA Novosti.

Žádný text si v ní nevyjde jen tak, vše prochází důkladnou vnitřní kontrolou pák stávajícího režimu.

Obrázek

Co by mělo udělat Rusko s Ukrajinou?

❗️ V dubnu loňského roku jsme psali o nevyhnutelnosti denacifikace Ukrajiny. Nacistickou, banderovskou Ukrajinu, nepřítele Ruska a nástroj Západu na zničení Ruska nepotřebujeme. Dnes se problematika denacifikace posunula do praktické roviny.

❗️ Denacifikace je nezbytná, když významná část lidí byla ovládnuta a vtažena do nacistického režimu v jeho politice. Uznání této skutečnosti je základem politiky denacifikace, všech jejích opatření a samotná skutečnost je jejím předmětem.

❗️ Ukrajina je právě v takové situaci. Ukrajincům vcelku vyhovovala nejkratší cesta k míru přes blitzkrieg, kterou transparentně naznačili poslední dva ukrajinští prezidenti, když byli zvoleni. Právě tento způsob „usmiřování“ vnitřních antifašistů – prostřednictvím totálního teroru – byl použit v Oděse, Charkově, Dněpropetrovsku, Mariupolu a dalších ruských městech. 

❗️ Všichni jsou stejně zapojeni do extrémní krutosti vůči civilnímu obyvatelstvu, stejně vinni z genocidy ruského lidu, nedodržují zákony a válečné zvyky.

❗️ Musí dojít k celkové lustraci. Všechny organizace, které se spojovaly s praktikováním nacismu, byly zlikvidovány a zakázány. Na vině je však kromě vrchnosti i značná část mas, což jsou pasivní nacisté, spolupachatelé nacismu. Podporovali a oddávali se nacistické moci.

❗️ Spravedlivé potrestání této části populace je možné pouze jako nesení nevyhnutelných útrap spravedlivé války proti nacistickému systému, prováděny s maximální péčí a diskrétností ve vztahu k civilistům. Další denacifikace této masy obyvatelstva spočívá v převýchově, které je dosahováno ideologickou represí (potlačováním) nacistických postojů a přísnou cenzurou: nejen v oblasti politické, ale nutně i v kultuře a vzdělávání. 

Jste ukrajinský civilista a potkal jste ruské okupanty …

❗️ Právě kulturou a vzděláním byla připravována a prováděna hluboká masová nacifikace obyvatelstva zajištěná příslibem dividend z vítězství nacistického režimu nad Ruskem, nacistická propaganda, vnitřní násilí a teror, stejně jako osmiletá válka s lidmi z Donbasu, kteří se vzbouřili proti ukrajinskému nacismu.

❗️ Denacifikaci může provést pouze vítěz, což znamená za prvé jeho absolutní kontrolu nad procesem denacifikace a za druhé pravomoc takovou kontrolu zajistit. V tomto ohledu nemůže být denacifikovaná země suverénní.

❗️ Denacifikující stát – Rusko – nemůže v otázce denacifikace vycházet z liberálního přístupu. Ideologie denacifikátorů nemůže být zpochybňována viníkem, který je podroben denacifikaci. 

❗️ Termíny denacifikace nemohou být v žádném případě kratší než jedna generace, která se musí narodit, vyrůst a dospět v podmínkách denacifikace.

A dog sits beside a man, possibly his owner, who was killed by Russian bombings in the city of Bucha.
Venčíce psa a jste Ukrajinec …

❗️ Denacifikace nemůže být provedena kompromisem, na základě vzorce typu „NATO – ne, EU – ano“. Samotný kolektivní Západ je tvůrcem, zdrojem a sponzorem ukrajinského nacismu, zatímco západní banderovské kádry a jejich „historická paměť“ jsou pouze jedním z nástrojů nacizace Ukrajiny. Ukronacismus přináší světu a Rusku ne menší, ale větší hrozbu.

❗️ Název „Ukrajina“ zřejmě nemůže být zachován jako název žádného plně denacifikovaného státního útvaru na území osvobozeném od nacistického režimu. Lidové republiky nově vzniklé v prostoru osvobozeném od nacismu by měly a budou vyrůstat z praxe hospodářské samosprávy a sociálního zabezpečení, obnovy a modernizace systémů podpory života obyvatelstva.

❗️ Nemůže existovat žádná „neutralita“ v ideologickém a praktickém smyslu, slučitelná s denacifikací. Kádry a organizace, které jsou nástrojem denacifikace v nově denacifikovaných republikách, se nemohou než spoléhat na přímou vojenskou a organizační podporu Ruska.

❗️ Denacifikace bude nevyhnutelně také deukrajinizací – odmítnutím rozsáhlé umělé inflace etnické složky sebeidentifikace obyvatel území historické Malé Rusi a Nové Rusi, započaté sovětskými úřady. Ukrajina musí být vrácena do svých přirozených hranic a zbavena politické funkčnosti.

❗️ Ukrajina je jako národní stát nemožná a pokusy o jeho „vybudování“ přirozeně vedou k nacismu. Ukrajinismus je umělá protiruská konstrukce, která nemá svůj civilizační obsah. Debanderizace sama o sobě k denacifikaci stačit nebude – banderovský prvek je pouze performer a plátno, převlek evropského projektu nacistické Ukrajiny, proto je denacifikace Ukrajiny také její nevyhnutelnou deevropizací.

Civilians move a body to a van in Bucha, where as many as 280 civilians have been killed.
Jdete z nákupu a jste Ukrajinec …

❗️ Banderovská elita musí být zlikvidována, její převýchova je nemožná. Společenská „bažina“, která ji aktivně i pasivně podporovala akcí a nečinností, musí přežít útrapy války a osvojit si zkušenost jako historickou lekci a odčinění své viny. 

❗️ Operace na denacifikaci Ukrajiny, která začala vojenskou fází, se bude řídit stejnou logikou fází v době míru jako vojenská operace. Na každém z nich bude nutné dosáhnout nevratných změn, které se stanou výsledkem příslušné etapy. V tomto případě lze nezbytné počáteční kroky denacifikace definovat takto:

  • likvidace ozbrojených nacistických formací (čímž se rozumí jakékoli ozbrojené formace Ukrajiny, včetně Ozbrojených sil Ukrajiny), jakož i vojenské, informační, vzdělávací infrastruktury, která zajišťuje jejich činnost
  • vytváření orgánů veřejné samosprávy a domobrany (obrana a vymáhání práva) na osvobozených územích, které chrání obyvatelstvo před terorem podzemních nacistických skupin
  • instalace ruského informačního prostoru
  • stažení vzdělávacích materiálů a zákaz vzdělávacích programů na všech úrovních obsahujících nacistické ideologické směrnice
  • masové vyšetřovací akce s cílem vyvodit osobní odpovědnost za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, šíření nacistické ideologie a podporu nacistického režimu
  • lustrace, zveřejňování jmen spolupachatelů nacistického režimu, jejich zapojení do nucených prací na obnovu zničené infrastruktury jako trest za nacistické aktivity (z řad těch, kteří nebudou vystaveni trestu smrti ani vězení)
  • přijetí na místní úrovni pod dohledem Ruska primárních normativních aktů denacifikace „zdola“, zákaz všech typů a forem obrody nacistické ideologie
  • zřizování památníků, pamětních cedulí, pomníků obětem ukrajinského nacismu, zvěčňujících památku hrdinů boje proti němu
  • zahrnutí komplexu antifašistických a denacifikačních norem do ústav nových lidových republik
  • vytvoření stálých denacifikačních orgánů na dobu 25 let.
Jsi ukrajinský pes, tak je třeba tě taky denacifikovat …

❗️ Rusko nebude mít žádné spojence v denacifikaci Ukrajiny. Protože se jedná o čistě ruský obchod. A také proto, že nebude vymýcena jen banderovská verze nacistické Ukrajiny, ale především západní totalita, vnucené programy civilizační degradace a dezintegrace, mechanismy podrobení velmoci Západu a Spojených států.

🏇 Pokud jste dočetli až sem, (v rámci pudu sebezáchovy nutnost), dočetli jste v podstatě plán na genocidu ukrajinského národa. I kdyby to nemysleli vážně, (ale oni to myslí vážně, teď to realizují), bylo by neskutečné, že tento text bude zveřejněn.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Rusko dneška však není nic jiného, než to, co tady nyní čtete, jen shodilo mimikry a otevřelo své hledí. Takové top mediální výstupy v různých formách, dostává 140 miliónů Rusů jako náhražku za to, že žijí v bídě a mafiánském státě každý den.

Každý den slyší, jak proti nim západ intrikuje, okrádá je a nyní tedy ještě proti nim staví nacistickou ideologii, kterou jejich předkové za ohromných ztrát kdysi rozdrtili.

Oni nás nenávidí, protože jim režim v němž žijí propagandou vypláchl hlavy.

To Rusko je dneska nacistický stát a to nejen filozofií, ale především vnějšími projevy. Stačí se podívat, na teror, který na základě národnostního klíče rozpoutali v Buče a jinde.

Ale víme to? Vědí to v Bílém domě, v Bruselu a jsou si toho vědomi ve Strakově akademii? Pokud ano, tak nemůžeme dál zůstat pasivní a čekat, jestli se tato Čtvrtá říše náhodou nesloží sama na základě ekonomických sankcí.

Obrázek
Denacifikované ulice města Bucha
Obrázek
Bucha, dětský tábor. Několik těl zavražděných bylo vyneseno ze sklepa, včetně této holčičky.

Poslední fotka níže ⬇️

+18!

Obrázek
Zavražděná a spálená ukrajinská rodina, včetně dětí.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh