Co nás zbytečně sráží

Česká republika má – a to není nic nového – problém s nastavením a efektivitou vzdělávacího systému. Jedním z důvodů je i souvislost mezi chudobou a dosahovaným vzděláním, nebo někdy vlastně ani nedosahovaným.

Jde o strukturální problém, který se táhne už dekády a zatím žádná politická reprezentace nedokázala zemi „postrčit“ ke změně tohoto stavu.

A nejde samozřejmě jen o problém samotných školáků či studentů, ale celé země. Máme zbytečnou nadprodukci příjemců sociálních dávek (namísto naopak plátců do systému) a zároveň jako výsledek celého tohoto pohybu i zbytečnou nadprodukci voličů nesystémových stran.

Jednak části přímo těchto ekonomicky a sociálně neúspěšných (a tudíž frustrovaných) občanů, ale taky těch částečně úspěšnějších, kterým vadí, že na tyto lidi musí přispívat částí odvodů.

Samozřejmě, nějakou část lidí budeme mít i sociálního dna vždy, ale nikdo by na něj neměl padnout, jen kvůli nezájmu, či neefektivitě státu.

„Pokud stát investuje do žáků, kteří by jinak střední školu nedokončili, 50 tisíc korun ročně, stačí aby jen aby dvě až čtyři procenta z účastníků programu získaly výuční list a pro stát to vzhledem k vysokým výnosům z dokončení střední školy bude efektivní.“

via Seznam Zprávy

My všichni potřebujeme, aby takových lidí bylo co nejméně a hlavně, aby žádný z nich nebyl v této situaci zbytečně.

Není nadarmo potvrzeno, že každá (efektivně!) investovaná koruna do vyrovnávání nerovností v přístupu ke vzdělání (prostě pomoc dětem z rodin s horším rodinným zázemím) se společnosti vrátí cca čtyřikrát. Čím se tak stane dříve, tím je pomoc efektivnější.

Nejsme tak bohatí, abychom šetřili na špatných místech.

„Výsledky ve vzdělávání v Česku silně záleží na sociálně-ekonomickém statusu rodiny. Třeba ve Finsku, ale i v Estonsku či v Polsku závisí úspěch na rodinném původu velmi málo. Česko patří mezi sedm zemí OECD, kde je tato závislost největší. Navíc se v posledních 10 letech stále zesiluje.“

Via E15
Zdroj: Datová mapa PAQ research. V odkazu si jde zobrazit jednotlivé lokality a rovnou je srovnávat s podobnými místy v ČR
Mapa počtu dětí bez středního vzdělání se velmi kryje s mapou, která ukazuje počet dětí v bytové nouzi (a logicky s mapou dětí bez ukončeného základního vzdělání)
Informace k mapám u horních obrázků. Každopádně mezi oběma barevnými znázorněnými lokalitami naší země je vidět výrazný souběh ve většině lokalit.
Finance od státu na jednoho žáka. Prakticky obrácené barvy. Snad s výjimkou Jesenicka a trochu i Kraslicka
Problém evidentně vzniká už v předškolním vzdělávání. Via Dan Prokop

Hlasujte pro mě v anketě Křišťálová lupa 2022!

Web visegradsky-jezdec.cz byl nominován v kategorii One (wo)man show.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh