Když vás klepne pepka

Jak asi někteří z vás vědí, kromě práce na projektu Visegradský jezdec, pracuju i na neurologickém JIPu.

Jednou z našich hlavních aktivit je léčba náhlé mozkové příhody, tedy lidově řečeno mrtvice.

Ta vzniká buď na podkladě ucpání některé z tepen zásobujících mozek (například trombem), nebo prasknutím takové tepny, což má za následek krvácení do mozku.

Myslím, že pro všechny čtenáře může být prospěšné, se dozvědět něco o léčbě těchto stavů, tím spíše, že často vzniknou náhle, z hodiny na hodinu a bez předchozího varování.

Mozková mrtvice/čas je mozek

Autor: @hauer_tomas, vedouci lékař Cévního Centra České Budějovice a Cévního programu NEMCB

🩺 „Žena, 79 let, zapomněla vzít 2x po sobě lék na ředění krve při srdeční arytmii; doma náhle podlomení levé nohy, pád, přestává mluvit, hýbat levou rukou i nohou, poslední co stačí říct je, že jen upadla, ať syn nevolá sanitku, ten volá 155.“

🩺 „Záchranáři správně identifikují mrtvici, spouští řetězec přežití a volají na iktový telefon neurologa v nejbližším zařízení schopném řešit mrtvice – komplexní cerebrovaskulární centrum, ten je směřuje rovnou na CT, kde na ně čeká a zároveň vzhledem k symptomům, které jsou podezřelé z uzávěru velké mozkové cévy, aktivuje angiointervenční tým, nás, zdravotníky schopné dostat sraženinu z mozkové cévy ven katetrizačně přes tříslo.“

🩺 „Na videu vidíte angiogram mozku této pac., kde vlevo uprostřed je jen krátký pahýl jinak uzavřené střední mozkové tepny, celá pravá hemisféra pacientky je aktuálně bez přítoku krve, zůstane li tak, následky budou fatální či . zůstane ochrnutá na levou ruku i nohu, neschopna mluvit, polykat apod.“

🩺 „Do 25 minut od vzniku přijíždí pac. na CT, kde na ni čeká neurolog, rychlé vyšetření ukazuje, že symptomy reálně odpovídají mrtvici a je provedeno CT bez kontrastu, kde není krvácení do mozku /menšina mrtvic je způsobena nikoliv ucpáním přívodné tepny, ale krvácením/.“

🩺 „Dále je provedeno CT mozku s kontrastní látkou, které přímo zobrazuje mozkové tepny, a ukazuje uzávěr střední mozkové tepny vpravo. Takový uzávěr se většinou nerozpustí podáním tromby rozpouštějící látky do žíly, tzv. trombolýzy, ale musí se z mozku vytáhnout(trombektomie z třísla).“

🩺 „To už na pacientku čekáme na katetrizačním sále spolu s ARO týmem, ukládáme ji na operační stůl, a přes tříselnou tepnu (v lokální anestezii) ji do krční tepny zavádíme dlouhou pracovní hadičku (sheat) a provádíme přímé zobrazení mozkových tepen kontr. látkou.“

🩺 „Já kráva jsem synovi ještě říkala, at sanitku nevolá, že jsem jen zakopla.“ Pak hovoříme o tom, proč si nevzala léky…

🩺 „Tato pacientka tedy zažívá kompletní vymizení těžkého neurologického deficitu, jede ne JIP neurologie a dobře to dopadne, protože: mrtvici někdo viděl, rozpoznal a hned volal 155, nulové prodlení. ZZS poznala, volala iktový telefon, směřování do KCC Neurologové velcí profíci, čekali, CTčko, podali trombolýzu a rovnou na sál A to za připraveným operačním a ARO týmem, podařilo se rychlé odsátí trombu…“

🩺 „Většina těchto příběhů nekončí tak dobře, a to proto, že pacienti přijedou „později než co nejdříve“, čas je mozek, při mrtvici odumře 4miliony neuronů za minutu Volejte 155 hned, když někdo vypadá, že má mrtvici, můžete mu zachránit život, týká se to mj. i mladých lidí.“

🩺„Němá a ochrnutá pacientka, která se zázračně probrala zpět do plného života, dala ke zveřejnění jejich angiogramů výslovný souhlas a prý mám pozdravovat ty twittery :)) já vás taky zdravím, a doufám, že už na další mrtvici dnes nepojedu, ale hlavně volat včas!! :)).“

🏇 Medicína umí velké věci. Musí se to ale sejít. Preventivní chování (šetří nejen zdraví, ale i miliardy potřebné pro pomoc nemocným), včasná detekce problému laicky edukovaného člověka, rychlé přivolání rychlé (nezneužíváme ji na průjmy, horečky, třísky a další věci, které vydrží do běžného provozu 7- 16), urgentní transport na specializované pracoviště.

Bohužel i tak platí, že nějaká část postižených (nejen s mrtvicí, ale obecně) i přes péči zdravotníků zemře. Děje se tak nejčastěji kvůli rozsahu a časovému oknu postižení, přidruženým chorobám, vysokému věku nemocného (nemá tzv. biologické rezervy) a výjimečně i kvůli nevhodně zvolenému terapeutickému postupu u kriticky nemocného.

Na to je třeba vždy myslet a hlavním hybatelem v této oblasti by měla být snaha, co nejvíce se snažit o zamezení vzniku potíží jejich předcházením.

Protože dne ani hodiny nikdo z nás nevíme.

U nemocí tepen jde kromě samotné genetiky vždy v první řadě o kouření.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh