Klimatická změna v tajze

Sibiřská tajga je jeden z největších ucelených ekosystému světa a i ona se pere, stejně jako další oblasti na celé planetě s dopady klimatické změny.

Jak konkrétně tento proces tajgu ovlivňuje popsal člen týmu Fakta o klimatu Jiří Lněnička.

🌍 „Severská tajga patří mezi ekosystémy velmi ohrožené klimatickou změnou, především rostoucí frekvencí požárů, které přicházejí častěji, než se les stačí obnovit. Nejhorší je situace v jižních a východních oblastech Sibiře (např. Zabajkalsko). Několik čísel a souvislostí zde.“

🌍 „Tajga představuje cca 30 % světových lesů a je významným úložištěm uhlíku (přibližně 20 % veškerého uhlíku uloženého mimo oceány). Zároveň je to jeden z nejrychleji se oteplujících regionů (0,4 stupně za dekádu).“

🌍 „Nejsou tu jenom smrky, ve skutečnosti je tajga tvořena 4 hlavními druhy stromů: modřínem, borovicí, břízou a smrkem. Jejich poměrné zastoupení je různé, v západní části tajgy je hodně bříz a borovic, na východě dominuje modřín.“

🌍 „K požárům v tajze dochází po tisíce let a jde o dynamickou přírodní rovnováhu, v níž se množství uhlíku uvolněné požárem vyrovnává díky následné obnovou lesa. Problém je, že les potřebuje 5–15 let k obnově semenné produkce a hodně semen vytvoří stromy až ve svých 25–30 letech.“

Zdroj obrázku: Pixabay

🌍 „Jestliže tedy přicházejí požáry častěji, les nemá čas se obnovit. Situaci ještě zhoršují trávy, které se rychle rozšíří, zkomplikují stromům růst a samy jsou navíc vysoce hořlavé. Takže i když by se zdálo, že méně stromů = méně paliva = méně požárů, není tomu tak. Právě naopak.“

🌍 „Lesy na Sibiři se proto postupně proměňují ve step. U více než 1/4 eurasijské tajgy (území o rozloze 3 milionů km2) je vysoké riziko zániku do konce 21. století. To bude kromě ekosystémových dopadů mít důsledky i pro člověka: kouř putuje a prudce zhoršuje kvalitu ovzduší.“

🌍 „Velké problémy způsobuje kouř ve městech jako Krasnojarsk či Novosibirsk, ale se stejnými problémy se stále častěji potýkají i města v Kanadě a USA. Významné dopady mají pochopitelně požáry také na všechny, kdo jsou svou obživou na lesy navázáni.“

🌍 „Podrobně téma požárů v tajze a jejich vazby na klimatickou změnu přibližuje TATO studie.“

🏇 Jen doplním, že ekosystém tajgy rovněž narušuje nadměrná (eufemismus) těžba dřeva, které obratem v neuvěřitelných množstvích obratem mizí do Číny. Ta nákupem z Ruska uspokojuje přibližně polovinu své poptávky po dřevě.

Podpořte provoz této stránky

Tato stránka funguje zejména díky příspěvkům od vás čtenářů. Díky všem.

Pokud mě chcete také podpořit, můžete využít služby Donio.cz

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh