Klimatická změna v tajze

Sibiřská tajga je jeden z největších ucelených ekosystému světa a i ona se pere, stejně jako další oblasti na celé planetě s dopady klimatické změny.

Jak konkrétně tento proces tajgu ovlivňuje popsal člen týmu Fakta o klimatu Jiří Lněnička.

🌍 „Severská tajga patří mezi ekosystémy velmi ohrožené klimatickou změnou, především rostoucí frekvencí požárů, které přicházejí častěji, než se les stačí obnovit. Nejhorší je situace v jižních a východních oblastech Sibiře (např. Zabajkalsko). Několik čísel a souvislostí zde.“

🌍 „Tajga představuje cca 30 % světových lesů a je významným úložištěm uhlíku (přibližně 20 % veškerého uhlíku uloženého mimo oceány). Zároveň je to jeden z nejrychleji se oteplujících regionů (0,4 stupně za dekádu).“

🌍 „Nejsou tu jenom smrky, ve skutečnosti je tajga tvořena 4 hlavními druhy stromů: modřínem, borovicí, břízou a smrkem. Jejich poměrné zastoupení je různé, v západní části tajgy je hodně bříz a borovic, na východě dominuje modřín.“

🌍 „K požárům v tajze dochází po tisíce let a jde o dynamickou přírodní rovnováhu, v níž se množství uhlíku uvolněné požárem vyrovnává díky následné obnovou lesa. Problém je, že les potřebuje 5–15 let k obnově semenné produkce a hodně semen vytvoří stromy až ve svých 25–30 letech.“

Zdroj obrázku: Pixabay

🌍 „Jestliže tedy přicházejí požáry častěji, les nemá čas se obnovit. Situaci ještě zhoršují trávy, které se rychle rozšíří, zkomplikují stromům růst a samy jsou navíc vysoce hořlavé. Takže i když by se zdálo, že méně stromů = méně paliva = méně požárů, není tomu tak. Právě naopak.“

🌍 „Lesy na Sibiři se proto postupně proměňují ve step. U více než 1/4 eurasijské tajgy (území o rozloze 3 milionů km2) je vysoké riziko zániku do konce 21. století. To bude kromě ekosystémových dopadů mít důsledky i pro člověka: kouř putuje a prudce zhoršuje kvalitu ovzduší.“

🌍 „Velké problémy způsobuje kouř ve městech jako Krasnojarsk či Novosibirsk, ale se stejnými problémy se stále častěji potýkají i města v Kanadě a USA. Významné dopady mají pochopitelně požáry také na všechny, kdo jsou svou obživou na lesy navázáni.“

🌍 „Podrobně téma požárů v tajze a jejich vazby na klimatickou změnu přibližuje TATO studie.“

🏇 Jen doplním, že ekosystém tajgy rovněž narušuje nadměrná (eufemismus) těžba dřeva, které obratem v neuvěřitelných množstvích obratem mizí do Číny. Ta nákupem z Ruska uspokojuje přibližně polovinu své poptávky po dřevě.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh