„Nebuďme naivní.“

Trochu mě teď mrzí, že jsem v minulém týdnu přinesl jeden z textů náčelníka Generálního štábu armády Karla Řehky.

On totiž po několika dnech sepsal vlastní text na celé téma. Tedy válka v Ukrajině a naše připravenost na možný konflikt. Mám obavu,aby si čtenáři neřekli „zase Řehka“ a text nepřešli. To by totiž byla škoda.

Text je natolik přehledný, že by mohl sloužit jako vhled do problematiky, třeba při přednáškách na středních školách.

🇨🇿 „Máme štěstí, že posledních 33 let žijeme v bezprecedentní míře svobody, prosperity a blahobytu. Naše republika je členem nejsilnější obranné aliance a součástí silného ekonomického, politického i kulturního evropského společenství. Jsme ze všech stran obklopeni spojenci a přáteli. Žijeme v demokracii.“

Deset českých dobrovolníků z team4ukraine obdrželo v Kyjevě medaile za chrabrost od vrchního velitele ozbrojených sil generála Valerije Zalužného.

🇨🇿 „Všichni si přirozeně přejeme, abychom takto šťastné životy mohli prožívat i nadále, a stejně tak i naše děti a vnoučata. Bohužel nic z výše uvedeného není zadarmo a natrvalo.“ 

🇨🇿 „Nesmíme to považovat za samozřejmé. Musíme náš styl života aktivně podporovat a bránit, jinak o něj přijdeme. Čím dříve to pochopíme a přijmeme, tím lépe pro nás.“

🇨🇿 „Žijeme ve světě, který není bezpečný. Nikdy nebyl a nikdy nebude. Lidé nikdy nebudou mít stejné zájmy a přirozeně se budou dostávat do konfliktů a tedy na světě budou války. Pro někoho je to možná šokující zjištění. Tak to ale bylo vždy. Pouze jsme měli to štěstí, že jsme dlouhá desetiletí bezprostředně neprožili klasickou válku. Zvykli jsme si, že o válce slýcháme jako o něčem vzdáleném, abstraktním, co se nás týká okrajově.“

Tak vypadá dnes 70ti tisícové město Bachmut, o nějž už se přes půl roku svádí boje.

🇨🇿 „To je pohodlné, protože jsme nemuseli pro vlastní obranu obětovat úsilí, peníze ani lidské životy. Namlouvali jsme si, že velká válka přece v civilizované Evropě nehrozí. Kdyby snad hrozila, budeme o tom vědět dostatečně dopředu a problém začneme řešit, až když přijde. Bohužel to neplatí.“

„Zaprvé, válka v Evropě není nemyslitelná. Zadruhé, nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Zatřetí, v době pohodlí a blahobytu máme tendenci varovné signály přehlížet a nenaslouchat jim. Současná ruská agrese je toho zářným příkladem.“

🇨🇿 „Ruský prezident nám minimálně od roku 2007 slovy i skutky jasně sděluje, že Rusko nebude akceptovat současné mezinárodní uspořádání. Neuznává suverenitu a svobodnou vůli vojensky slabších zemí. K prosazování těch svých používá vojenskou sílu, pokud se domnívá, že mu to projde a cena pro něho nebude příliš vysoká jako v případě Gruzie nebo Krymu.“

Video, připomínající rok války, zveřejnila první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

🇨🇿 „Agresivita i nepředvídatelnost Ruska roste a válka na Ukrajině situaci dále radikálně zhoršila. Rusko nás označuje za nepřítele a nepřátelsky se vůči nám chová. Svoji dobyvačnou válku na Ukrajině označuje za střet s NATO a celým Západem.  Dle vlastních slov se snaží posílit své vojenské schopnosti, protože se musí chystat na konflikt s námi.“ 

🇨🇿 „Rusko intenzivně pracuje na tom, aby své vojenské schopnosti a kapacity obnovilo a posílilo. Má potenciál toho dosáhnout. Pro nás z toho vyplývá jednoznačné zadání: posílení vlastní obrany musíme zahájit ihned. I kdybychom na to měli deset let, stejně to bude spíše sprint než maraton.“

„Jít do války proti NATO by sice bylo pro Rusko katastrofální, jenže Vladimír Putin již opakovaně učinil rozhodnutí s těžkými důsledky pro svoji zemi. Invaze na Ukrajinu je dobrým příkladem.“

🇨🇿 „Rusové také pečlivě ovládají informační prostředí a působí na své obyvatelstvo, jehož podpora je zásadní. Jistě měl každý možnost vidět, jak formují svoji mládež v nacionalistickém duchu, odkazy na cíleně zkreslovanou historii, symboly nebo uniformy. Je dobré si uvědomit, že tato generace systematicky masírované mládeže bude za čas plnit nově budované ruské vojenské síly.“

Ano, Češi vloni ukázali a i letos ukazují, že mají dobrá srdce, štědrou náruč i empatii. Pomáhejme a buďme na svou intenzivní pomoc hrdí. Není to samozřejmé.

🇨🇿 „Je naprostou iluzí si myslet, že se nás potenciální válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí netýká, protože nejsme „první na ráně“ a obklopují nás spřátelené země. Pokud by válka mezi Aliancí a Ruskem propukla, budeme aktivním účastníkem od první minuty.“

🇨🇿 „Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím. Z pohledu Ruska bude poskytovat velké množství legitimních cílů pro zbraně, které na naše teritorium dosáhnou již dnes. Vzhledem k technologickému vývoji bude postupem času podobných zbraní ještě mnohem víc.“

🇨🇿 „Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak. Zní to hrozně? Ano, ale pojďme si konečně po pravdě popisovat, co by se stalo, a přestaňme si něco nalhávat.“

Protiletecký kryt ve sklepení mateřské školky

🇨🇿 „Zapojení země do velké války znamená, že se do ní musí zapojit celá společnost. Armáda je pouze jeden z nástrojů, obrana země je ovšem celospolečenské úsilí. Jde také o průmysl, dopravní infrastrukturu nebo nemocnice.“

🇨🇿 „Buďme k sobě upřímní: pokud by NATO bylo ve válce s Ruskem a ta trvala déle než pár týdnů, a to by pravděpodobně trvala, naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí.“

„Je potřeba si začít věci říkat na rovinu a informovat veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti. Jestli to znamená, že bude někdo chvíli vyděšený, budiž. Neschopnost přijmout riziko je stejné, ne-li větší zlo, než ho ignorovat. Společnost by si měla reálně uvědomovat, co nám hrozí, dokázat s tím žít, adaptovat se a dynamicky rozvíjet, ale nenechat se paralyzovat strachem.“

🇨🇿 „Ač nerad, domnívám se, že tato válka neskončí rychle a že bezpečnostní situace v Evropě potom nebude lepší. Není podstatné, co bychom si přáli nebo co chceme. Je to realita, které se musíme přizpůsobit.“

🇨🇿 „Přes všechna rizika, která to s sebou přináší, jediné přijatelné řešení je dnes vojenská porážka Ruska na bojišti. Pokud máme pud sebezáchovy, měli bychom k tomu přispět všemi silami. Dobrá zpráva je, že se právě o to naše vláda usilovně snaží, stejně jako naši spojenci.“

🇨🇿 „Poslední, kdo si přeje válku, je voják, který ji na vlastní oči viděl. Žádný voják, obzvlášť pokud má doma děti, a na vlastní oči pozoruje bídu a utrpení civilistů nebo vraždění a mrzačení dětí, po ní opravdu netouží. Mluvím z vlastní zkušenosti. Není ale ani možné strkat hlavu do písku a tvářit se, že to nějak přejde a někdo to za nás vyřeší. Válka mě naučila, že je potřeba mít otevřené oči, vidět věci reálně, vždy převzít iniciativu a řešit problémy.“

Polský premiér předává ukrajinským vojákům první tanky typu Leopard

🇨🇿 „Do obrany musíme investovat úsilí, čas, lidi i finance. Dvě procenta HDP jsou absolutní minimum. Naše bezpečnost není samozřejmost a také není zadarmo. Kromě toho, slušní lidé plní své sliby a závazky. NATO bude jen tak silné, jak silní jsou jeho členové.“

🇨🇿 „Připomínám, že vojáci jsou profesionálové, připravení a odhodlaní bránit naši vlast a její hodnoty. Mysleme na to, že jsou připraveni při obraně své vlasti nasadit vlastní život. Nasadí ho za každého občana republiky bez ohledu na jeho politické preference, názor či příslušnost. Tak to je, musí být a nikdy to nezpochybňujme.“

🇨🇿 „Základní podmínkou a těžištěm úspěchu je, že většina společnosti je odhodlaná budování obrany významně podporovat. Žijeme v demokratické společnosti, kde za obranu země zodpovídá demokraticky zvolená vláda. Budování obrany naší vlasti není běh na jedno volební období, je to dlouhodobý proces. Pokud máme mít jakoukoli šanci na úspěch, je tedy zásadní, aby většina společnosti chápala hrozby a rizika, ztotožnila se s nimi a žádala od demokraticky zvolených představitelů adekvátní zajištění obrany země a jejích hodnot.“

Netřeba dalšího komentáře …

🏇 Text výše je asi polovina celého textu, je dlouhý, ale úplně mě bolelo jej krátit, jak je to důležité. Pro ty, kdo by jej chtěli znát celý je tady. Esej pana generála Řehky může taky zároveň sloužit i jako argumentář, až se budou lidé zlobit, proč zbrojíme, nebo proč je obranyschopnost země a její opětovná militarizace, tak častým tématem článků či reportáží, případně agendou politiků.

Pokud se to dá nějak shrnout do jedné věty, tak do té, kterou už jsem v posledních letech použil několikrát: v oblasti bezpečnosti jednoznačně už líp bylo.

Do textu jsem vložil několik aktualit týkajících se dění v Ukrajině

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh