Václav Havel a jeho popis současnosti

Dnes by bylo našemu bývalému prezidentovi 85 let.

Nemá smysl si zoufat, že už tu není, smysl má držet se zásad, které uznával a nikdy nevzdávat boj proti zlu.

Každý můžeme ve svém mikrosvětě udělat alespoň něco a pomoci tomu, aby Pravda a láska zvítězily nad lží a nenávistí.

🇨🇿 ✌️ ❤️

Jako připomínku, jak nadčasový Havel byl a toho, jak se pořád pohybujeme po stejné trajektorii, přináším několik pasáží z jeho dopisu tehdejšímu prezidentovi Husákovi.

Ač je to s podivem, skutečně nebyl napsán včera, ale před 46 lety, v roce 1975.

👉 “Pozornost společnosti – v zájmu jejího hladkého ovládání – je cílevědomě odvrace­na od ní samé, to jest od věcí společenských.

Veškerá pozornost člověka je nasměřována k jeho čistě spotřebních zájmů, to ho má zbavit schopnosti vnímat stupňující se míru jeho duchovního, politického a morálního znásilnění; jeho redukce na jednorozměrného nositele ideálů raně konzumní společnosti ho má proměnit v povolný materiál komplexní ma­nipulace; nebezpečí, že by mohl zatoužit po některé z nespočetných a nepředvídatelných možností, kte­ré má jako člověk, má být v zárodku potlačeno jeho uvězněním do ubohého horizontu možností, které má jako spotřebitel v omezených podmínkách centrálně řízeného trhu.“

👉 “Vše nasvědčuje tomu, že společenská moc se tu chová způsobem adekvátním pro tvora, jehož jedi­ným cílem je prostá sebezáchova. Snažíc se udržet cestu nejmenšího odporu, neohlíží se vůbec na to, čím je to zaplaceno: tvrdým útokem na lidskou in­tegritu, brutálním okleštěním člověka jako člověka.“

👉 “… skutečné konkrétní zájmy této praxe ovšem zároveň nutně do oficiální ideologie na každém kroku prosakují: z útrob nekonečné hory ideologických frází, jimiž se společenská moc pokouší neustále na člověka působit a které člověk většinou pro jejich nulovou sdělovací hodnotu téměř nevnímá, zaznívá k němu – jako nakonec jediný skutečně konkrétní a smysluplný hlas – realistická rada: o politiku se pokud možno nestarej – to je naše věc, dělej pouze to, co ti řekneme, zbytečně nefilozofuj a nestrkej nos do věcí, do kterých ti nic není, mlč, dělej si svou práci, starej se o sebe, a budeš šťasten.“

👉 “Není asi třeba moc představivosti k tomu, aby člověk pochopil, že taková situace nemůže vést k ničemu jinému než k postupné korozi všech mravních norem, k rozpadu všech měřítek slušnosti a k ob­sáhlému podlomení důvěry ve smysl takových hodnot, jako je pravda, zásadovost, upřímnost, nezišt­nost, důstojnost a čest.“

👉 “ Je systematicky aktivizováno a rozvíjeno to nejhorší v nás – sobectví, pokrytectví, lhostejnost, zbabělost, strach, rezignace, touha osobně ze všeho vyklouznout bez ohledu na obecné následky.“

👉 “Nejhorší na této krizi ovšem je, že se prohlubuje: stačí se jen trochu povznést nad omezenou perspek­tivu každodennosti, abychom si s hrůzou uvědomili, jak rychle všichni opouštíme stanoviště, z nichž jsme ještě včera odmítali ustoupit: co ještě včera chápalo společenské vědomí jako neslušné, dnes běžně omlouvá, aby to zítra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná dokonce jako příklad sluš­nosti.

O čem jsme ještě včera prohlašovali, že tomu nikdy nepřivykneme, nebo co jsme prostě měli za nemožné, dnes bez údivu přijímáme jako skutečnost. A co bylo naopak ještě nedávno pro nás samozřejmostí, dnes chápeme jako výjimečné a brzy – kdoví – budeme považovat za nedostupný ideál.“

👉 “Obávám se, že zhoubné společenské následky tu o mnoho let přežijí konkrétní politické zájmy, jež je vyvolaly. O to větší bude ovšem historická vina těch, kteří duchovní budoucnost národa obětovali zájmům své mocenské přítomnosti.“

🏇 Václav Havel samozřejmě nemohl vědět, že to bude právě tandem Zeman & Babiš, kteří si tu deset let po jeho smrti rozdělí prakticky veškerou moc a jeho text se týká společenské situace staré skoro půl století, ovšem právě proto z jeho textu nejvíc mrazí poznání, jak moc se dnešní stav naší společnosti podobá té z roku 1975.

To je ovšem velký průšvih, protože tehdy v naší zemi panovala hluboká totalita.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh