Východní Evropa na mušce

Text sestavený jednak z tématického vlákna z bezpečnostní konference na Slovensku, z twitteroho účtu @Fbeyeee, který se specializuje na Rusko a východní Evropu a druhá část je pokrácený projev slovenské prezidentky na témže fóru.

Mluví jednak o vztahu bohatých západních států k současnému Rusku a o našem pokrytectví, kdy nás obchod s touto totalitní zemí dělá bohatšími a proto leccos přehlížíme.

A pak taky o nutnosti změnit naši (slovenskou i evropskou) bezpečnostní politiku. Držet se hodnot, na nichž evropská prosperita, bezpečnost a soudržnost vznikla a zaujmout konečně zásadový postoj k současnému Rusku, které ohrožuje zejména východoevropské státy.

✅ „XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky“: jde o stream z panelové diskuze, přenos právě začíná. Jeden z těch, kteří za projektem stojí, je i Alexander Duleba. (Slovenský politolog, zaměřující se na východní Evropu. Kredit)

✅ Teď tam padají velmi dobrá slova od slovenské europoslankyně Miriam Lexmann:

➡ „Dloudobě jsme zavírali oči nad tím, že jsme se snažili ekonomicky spolupracovat s Ruskem, aby jsme z toho měli i my zisk a mysleli jsme si, že Rusko, a další země změníme, tak tím jsme si sem pustili korupční peníze, které nějakým způsobem začaly ovlivňovat i korupci u nás. Ty peníze začaly erodovat naše hodnoty a vnímání těchto hodnot, začaly erodovat pravdu. A teď nevíme jak se postavit k problému okolo Ukrajiny.“

✅ Teď mluví 🇸🇰 premiér Heger a mj. říká:

➡ „Jsme terčem hybridní války. Vlády SR tuto oblast podcenily. Naše členství v EU a i NATO jsme brali jako samozřejmost. A můžeme konstatovat, že jsme si ho nedostatečně vážili. Málo jsme mluvili a vysvětlovali občanům, jak důležité pro nás je“.

✅ Heger mluví ale opravdu dobře, mluví o tom že Slovensko právě teď stojí na křižovatce, kde jsou demokratické síly a ti lidé, kteří tahají Slovensko pryč z EU a NATO, lidé minulosti, kteří ztratili vliv, jaký poskytují jen diktatury. Chce vytvořit spojenectví všech demokratických sil, včetně umělců, akademiků, občanskou společností.

✅ Posílí se boj proti dezinformacím, dobuduje se Centrum hybridních hrozeb, zintenzivní se činnost zprav. služeb, včetně odhalování aktérů hybridních operací a posílí spolupráci s partnery v EU, NATO a „velmi rádi i s Ukrajinou“.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Výtah z projevu slovenské prezidentky Čaputové

➡ „Zahraničně politická je situace mimořádná. Vedení Ruské federace si shromažďováním velké vojenské síly na hranicích s Ukrajinou, kterou v roce 2014 napadla, vynucuje diskusi o vymezení sfér vlivu v Evropě. Je krátkozraké myslet si, že i kdyby byly nepřiměřené ruské požadavky splněny v Ukrajině, tato krize by pominula. Ty požadavky se totiž týkají i nás a našeho práva svobodně si vybrat, kam chceme jako země patřit.“

➡ „A do této napjaté situace stále častěji zaznívají pochybnosti o zahraniční a bezpečnostní orientaci Slovenska. Není to poprvé, ale dnes však zaznívají i od těch, kteří teprve nedávno naše západní ukotvení sami prosazovali.“

➡ „Následky vidíme ve slábnutí důvěry v mezinárodní instituce, kterých jsme součástí, příklon části veřejnosti k nedemokratickým režimům, vysoká míra nedůvěry v instituce státu, ignorování odborníků a rozmach hloupého nekritického sebevědomí, které si samo troufá být odborníkem na všechno. Tato míra nedůvěry a neporozumění nás činí mimořádně zranitelnými.“

➡ „Je iluzí si myslet, že naše zahraniční politika bude úspěšná, když nebude mít jasnou podporu doma. Právě tu ale ztrácíme a musíme se o ni znovu ucházet: nejen my, ústavní činitelé či politici, ale také diplomaté a experti. Získáme ji, pokud nezůstaneme pouze při konstatování chyb a ukazování viny těch druhých.“

➡ „Proto pozorně vnímejme dobu, ve které žijeme, bez polevení z našich hodnot. Vysvětlujme a komunikujme. Přestaňme dělit společnost na konspirátory a ty „naše“. Přiznejme si, že to, co nám přijde naprosto samozřejmé, nemusí být samozřejmé velké části společnosti. Snažme se vidět, že kromě menšiny, jejíž nenávist zacpala uši, je na Slovensku mnoho lidí, kteří mají obyčejnou lidskou obavu, jsou zmateni z přetlaku informací, kteří nevědí, co si myslet a ano, kteří jsou možná náchylnější věřit lži. Právě k nim má stále smysl promlouvat.“

➡ „Aby nedošlo k omylu, nemluvím o žádném hodnotovém relativizmu či ústupu z legitimních a potřebných cílů. I cesta za legitimními cíli však musí být správná. Proto nikdy nemůžeme rezignovat na jejich vysvětlování.“

➡ „My politici a experti musíme připomínat a vysvětlovat, jaké jsou naše zájmy. Že v našem zájmu je být pevnou součástí ekonomicky a bezpečnostně nejsilnějších uskupení na světě, EU a NATO. Mnohým může imponovat politika neutrality, v současném geopolitickém prostředí by byla, pro zemi jako je ta naše, nezodpovědnou volbou. Přesvědčila se o tom i Ukrajina, kterou Rusko v 2014 napadlo navzdory tomu, že v té době byla oficiálně vojensky neutrální země a neměla ambicí vstoupit do NATO.“

➡ „Když dnes podporujeme Ukrajinu, není to proto, že to chtějí USA či Brusel. Chceme to my, jako přímý soused Ukrajiny, pro něhož je důležité, aby byla stabilní, bezpečná, klidná, prosperující. Aby ji nikdo nenapadl jen kvůli tomu, že chce být součástí euro-atlantických struktur.“

➡ „My nejsme objektem, kterému se něco děje. I my spolurozhodujeme o tom, co se stane. Nebojme se přitom přiznat chyby. I ty, které udělali naši partneři v EU či NATO. My jsme do nich nevstupovali, protože nás někdo nutil a protože jsou dokonalé. My jsme si je svobodně vybrali proto, že členství v nich nám dává lepší možnosti prosadit naše zájmy.“

➡ „Slovensko stojí pevně a jasně na straně principů právního státu v debatě, kterou dnes v EU vedeme. Je především v našem vlastním zájmu, a to tlumočím i našim sousedům z Visegrádské čtyřky: pokud přestaneme dodržovat, a je-li třeba, i vynucovat, pravidla, na nichž jsme se jako členové EU dobrovolně dohodli, oslabíme tím celou Unii i nás samotné. Snažme se proto o posílení společných hodnotových základů, z nichž EU vychází.

Podmínění čerpání zdrojů EU dodržováním principů právního státu považuji za potřebný a legitimní krok.“

➡ „Přiznejme si, že jsme zatím udělali velmi málo, abychom se dokázali efektivně bránit hybridním aktivitám a dezinformačním kampaním. Slovensko je v informační bouři už dnes, potřebujeme se začít bránit. Potřebujeme uvažovat a jednat více strategicky, nad rámec jednoho kroku.“

➡ „Uplynulý rok byl pro naši zahraniční a evropskou politiku mimořádně náročný. Bohužel dnes nemáme mnoho důvodů myslet si, že možná už nejbližší dny a týdny budou snazší. O to více je třeba mít na paměti základní úlohu naší zahraniční politiky. Je jí ochrana naší demokracie. Prosím, nezapomínejme od tohoto úkolu odvíjet vše, co v zahraniční politice děláme, ať už je to doma nebo za našimi hranicemi.

Na závěr mi dovolte, poděkovat vám za vše, co pro Slovensko děláte.“

Celý projev slovenské prezidentky Zuzany Čaputové

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh