Zpráva ministerstva vnitra o extrémismu.

Situační zpráva o extrémismu za druhou polovinu roku má několik rovin, jedno ale říká jasně: největším nebezpečím pro budoucnost demokracie jsou antisystémové skupiny ruských kolaborantů.

Stejně jako to, že vznikly z původních popíračů Covidu a odmítačů protiepidemických opatření. A stejně jako to, že je do veřejného prostoru žene masivní dezinformační systém.

Je to totéž, co na stránce VJ píšu už dlouhé měsíce, ale jistě je samozřejmě lepší mít tato tvrzení podepřená analýzou bezpečnostní komunity.

Několik citací ze zprávy:

☑️„Po skončení koronavirové epidemie se zájem řady dezinformátorů přesunul mimo jiné k válce na Ukrajině. Zpravidla začali opakovat tvrzení kremelské propagandy.“

☑️ „Po skončení koronavirové epidemie se zájem řady dezinformátorů přesunul mimo jiné k válce naV České republice se etablovala jako relevantní politická síla skupina nespokojených občanů, kteří nedůvěřují vládě, demokratickému systému a nesouhlasí se zahraničním směřováním státu.“

☑️„Alternativu těmto lidem podle ministerstva nabízejí právě rozličné konspirační teorie, které v sobě často zahrnují xenofobní a vyhroceně nacionalistické názory. Potenciál pro ohrožení demokratických základů v České republice existuje a může se zvyšovat.“

Parlamentní listy. Screen z roku 2014. Už dekádu beztrestně na straně nepřítele. A jejich majitel vesele sponzoruje několik politických stran, včetně vládní ODS. Valenta od roku 2015 daroval různým parlamentním i neparlamentním stranám dohromady více než 69 mi­lionů korun. To se pak prostě jaksi proti dezinformacím politikům bojovat nechce….

☑️„V online prostoru, zejména na sociálních sítích, působí několik zkušených konspirátorů s vysokou sledovaností. Někteří dezinformátoři od svých příznivců vybírají finanční příspěvky. Vzniká tak mezi nimi tvrdé konkurenční prostředí.“

👉Tomuto faktu mimochodem odpovídá i tato studie oxfordské univerzity, jejímž závěrem je, že 85 % ze sledovaných subjektů šířící dezinformace v době pandemie C 19 vykazuje konkrétní snahy o to, jak získat finanční prostředky od svých příznivců. „Využívají přitom tři hlavní strategie: chovají se podobně jako celebrity, udržují pozornost svých stoupenců a posilují pocit vzájemné blízkosti, vytváří dojem, že jsou sociální hnutí, a tak amplifikují svá sdělení a předstírají, že jsou zpravodajskými portály, aby dosáhly potřebné důvěryhodnosti svého obsahu, byť prezentují značně zkreslený a polarizující obsah.“

☑️ „Šíření nepravdivých či zavádějících informací a agresivní chování dezinformátorů
nepochybně ovlivnilo část společnosti již v době koronavirové pandemie.“

☑️ „Vznikají rozličné skupiny, které operují „vlastenectvím“ a nutností zásadně změnit fungování státu. Dostávají se do stále větší izolace od zbytku společnosti.“

☑️ „Dezinformační média sledovala zejména prokremelskou linii. Tvorbu alternativních médií lze přirovnat k produkci obří PR agentury, která má za cíl propagovat vše spojené s oficiální ruskou politikou (či příznivé pro tuto politiku) a kritizovat vše prozápadní a prodemokratické.“

☑️ „Tato média už nalezla svůj okruh příznivců, kteří jim bezmezně věří a odmítají sdělení seriózních médií. Tito příznivci pak mediální obsahy šíří prostřednictvím emailů a sociálních sítí. Nemají problém přijímat i naprosto protichůdné či rozporuplné informace.“

Ruským kolaborantem veřejně a beztrestně. Žarko Jovanovič, bez oficiálního příjmu, dluhy, exekuce. Přitom přenosové vybavení za statisíce, několika denní reportování jeho štábu například z Francie a dalších zemí.

Další důležité body zprávy:

„U pravicového extremismu představují největší hrozbu právě izolované online komunity, zmiňuje zpráva. Ty tvoří sice málo členů, kteří se veřejně zpravidla neprojevují, jejich riziko spočívá ale v tom, že z nich mohou vzejít osamělí útočníci.“ (Tak jako v Bratislavě, kde osamělý střelec zaútočil na návštěvníky gay klubu)

„Co se týče extrémní levice, anarchisté se podle vnitra nadále věnovali zejména dění na Ukrajině. „Většina českých anarchistů se přiklání k myšlence, že prioritou je poražení kremelského režimu. Teprve poté se lze zaměřit na organizování společnosti dle anarchistických myšlenek.“

Příznačné je – a ukazuje to, na fakt jak silně nás politici a média zmanipulovali – že zpráva vůbec nemluví o nebezpečí ohledně muslimských komunit a migrantů.

A to i přesto, že letošní čísla uprchlíků z třetího světa (nepočítaje v to Ukrajinu) jsou cca třikrát vyšší, než v roce 2015 ….

Závěr: Česko má problém s aktivními ruskými kolaboranty a dezinformačním systémem, kteří přímo cílí na demokratické struktury státu. To ze zprávy plyne zřetelně. Druhým zřetelným faktem, který však ve zprávě chybí, že česká administrativa v boji s dezinformacemi zatím selhává a rozpakuje se proti entitám bojujícím proti ČR v ruském dresu podnikat legislativně právní kroky.

A co víc, politici se sami cpou do dezinformačních médií a strany se nechávají sponzorovat z dezinformačních peněz.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh